Jäsenjärjestöesittelyssä: Turun Valkonauha ry

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry täyttää tänä vuonna 20 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi pyysimme jäsenjärjestöjä kertomaan tarkemmin toiminnastaan. Turun Valkonauha ry on ollut VSLJ:n jäsen vuodesta 2018.

Mitä järjestönne tekee ja mikä on tavoitteenne?

Turun Valkonauha ry on sosiaalialan järjestö, jonka toiminnan painopisteenä on eriarvoisuutta torjuva sekä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia puolustava työ. Järjestö on toiminut Turun seudulla vuodesta 1896. Toiminta on vuosien varrella vahvistanut monipuolisella tavalla haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja lasten asemaa.

Turun Valkonauha ry:n ylläpitämä päiväkeskus Kaikkien Naisten talo tarjoaa matalan kynnyksen palvelua paperittomille ja sen uhassa eläville ihmisille. Keskus vahvistaa kohderyhmän osallisuutta, varmistaa että he saavat heille kuuluvat palvelut ja auttaa kokonaistilanteen selvittämisessä sekä identifioimaan mahdollisuuksia virallistaa oleskelu Suomessa. Lisäksi järjestö pyrkii lisäämään tietoisuutta kohderyhmän tilanteesta ja löytää ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Ketkä teillä työskentelevät tavoitteen eteen?

Yhdistyksessä työskentelee tällä hetkellä 2 täysiaikaista ja 2 osa-aikaista työntekijää, ja noin 40 vapaaehtoista.

Kenelle toiminta tai palvelut on tarkoitettu tai kuka voi tulla mukaan toimintaan?

Toiminnan kohderyhmä on paperittomat tai sen uhassa olevat ihmiset, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Keskuksessa tarjotaan ohjausta ja neuvontaa oleskeluoikeuteen liittyvissä asioissa, kokonaistilanteen ja itselle kuuluvien palveluiden selvittämistä ja niihin ohjaamista. Lisäksi keskuksessa on naisille ja lapsille suunnattua ryhmätoimintaa. Keskus tarjoaa kerran viikossa neuvontaa myös miehille, muutoin keskus on rajattu naisille ja lapsille.

Minkä Varsinais-Suomen kuntien asukkaille toimintaa tai palveluitanne on tarjolla joko paikan päällä tai diginä?

Toimintaa, ohjausta ja neuvontaa tarjotaan päiväkeskuksessa Turussa ja lähialueilla asuville. Palveluohjausta ja neuvontaa annetaan valtakunnallisesti ja ohjataan paikallisesti oikean auttajatahon pariin.

Voivatko ammattilaiset olla teihin yhteydessä? Missä asioissa?

Ammattilaiset voivat olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä kaikissa oleskeluoikeuteen ja paperittomien palveluihin liittyvissä asioissa. Työntekijöihimme voi ottaa yhteyttä esimerkiksi aina silloin, jos ei tiedä jotain asiaa, tai haluaa tarkistaa tai päivittää tietojaan. Teemme myös verkostotyötä ja laaja-alaista palveluohjausta.

Meidät voi myös pyytää pitämään koulutuksia esimerkiksi paperittomuudesta ja paperittomien palveluista.

Mikä on erityistä juuri teissä? Mitä puuttuisi, jos teitä ei olisi olemassa?

Turun Valkonauha ry tarjoaa ainoana toimijana alueella paperittomille naisille suunnattua kokonaisvaltaista palvelua. Ilman toimintaa kohderyhmältä puuttuisi tuen ja neuvonnan lisäksi paikka, johon voi tulla lasten kanssa, ja jossa saa mahdollisuuden ystävystyä, verkostoitua, oppia ja viettää aikaa turvallisessa ympäristössä työntekijöiden, vapaaehtoisten ja vertaisten seurassa.

 

Tasa-arvoinen yhteiskunta ei jätä ketään ulkopuolelle. Ratkaistaan paperittomien ihmisten tilanne inhimillisesti ja järkevästi.

#LupaElaa

 

Turun Valkonauha ry:n ja Kaikkien Naisten talon löydät seuraavista kanavista: 

Turun Valkonauha ry:n verkkosivut

Kaikkien Naisten talon verkkosivut

Turun Valkonauhan Facebook

Kaikkien Naisten talon Facebook

Kokoamme kaikki mukaan lähteneet järjestöt yhdelle sivulle, josta voit tutustua tarkemmin siihen, mistä kussakin järjestössä on kyse. Julkaisemme uuden järjestöesittelyn viikoittain. Voit tutustua kaikkiin VSLJ:n jäsenjärjestöihin myös täältä.

#VSLJ20 #LastenHyväksi