Kokemuskumppanit työn ja vanhemman tueksi

Kokemuskumppanit ovat uusi tuttavuus lastensuojelun kentällä ja uuden tuttavuuden kanssa on aina tutustumisjakso. Kokemuskumppaneihin tutustumista onkin kevään 2021 ajan toteutettu satojen tuntien verran Varsinais-Suomen alueella, niin kunnissa, järjestöissä kuin oppilaitoksissa. Kokemuskumppanit ovat lastensuojelun lapsensa kanssa läpikäyneitä vanhempia, kouluttautuneita kokemusasiantuntijoita ja vertaistuen antajia lastensuojelun nykyisille asiakasvanhemmille – lastensuojelun puolestapuhujia.

Kokemuskumppanien koulutus

Kokemuskumppaniksi kasvamisen polkuna on viiden kuukauden mittainen ja noin 100 tunnin laajuinen koulutus, jonka aikana omasta ja ainutlaatuisesta, henkilökohtaisesta vanhemmuus- ja lastensuojelukokemuksesta rakennetaan kokemuskumppanina toimimisen ja vertaistuen työväline. Auttamistyön työväline koulutuksessa rakennetaan myös lastensuojelun tiedosta. Koulutuksessa tiedon kouluttajina toimivat lastensuojelulakiin erikoistunut lakimies sekä sosiaalityöstä väitellyt valtiotieteiden tohtori. Myös vertaisvoimaannuttamisella ja -oppimisella on merkittävä rooli koulutuksessa, joka toteutetaan puolivuosittain. Tuttava, joka on kokenut saman kuin sinä.

Kokemuskumppani työn tueksi

Uuden tuttavuuden kohdalla rakennetaan aina aluksi luottamusta. Luottamuksen rakentumista edistää ja takaa kokemuskumppanien eettiset periaatteet. Lastensuojelun ammattilaisille asiakastyön tukena kokemuskumppanit toimivat osapuolten vuorovaikutuksen rakentajana ja ylläpitäjänä. Vaikeissa hetkissä huomion kiinnittäjänä lapsen etuun. Kokemuskumppaneihin voi tutustua ja ottaa yhteyttä lastensuojelun työntekijä ja asiakasvanhempi – erikseen tai yhdessä.

Organisaatioiden kehittämistyön tukena kokemuskumppanit takaavat kokemustiedon kuulumisen ja asiakasnäkökulman näkymisen niin asiakkaille suunnattujen palveluiden kuin myös henkilökunnan työtapojen kehittämisessä. Palkkioperusteisesti toimivat kokemuskumppanit ovat jo kevään aikana toimineet niin kehittämistyöryhmän jäseninä, panelisteina, luennoitsijoina, kouluttajina ja uusien työntekijöiden rekrytointihaastattelijoina. Tuttava, joka avaa silmiä uusille ajatuksille.

Kokemuskumppani vanhemman tueksi

Vertaistukisuhde alkaa sosiaalityöntekijän, kokemuskumppanin ja asiakasvanhemman aloitustapaamisella, jossa vertaistukisuhteelle yhdessä määritellään kesto, laajuus ja tavoitteet. Vertaistukisuhde perustuu sosiaalityöntekijän päätökseen. Kokemuskumppanit toimivat asiakasvanhemmalle palveluviidakon taskulamppuna, palveluiden nivelvaiheissa yksinjäämisen estäjänä ja vanhemmuuden tunteiden kompassina. Vanhemmuudessa voimaannuttajana ja vanhemman äänen rakentajana. Kokemuskumppanit toimivat vanhemmuuden vertaistukihenkilöinä. Tuttava, jolla on sanoja, joita kenelläkään muulla ei ole.

Tästä tuttavuudesta on juuri sinun mahdollista saada itsellesi kumppani – kokemuskumppani.

Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa lastensuojelun tarpeessa olevien vanhempien ääntä, osallisuutta ja toimijuutta. Tavoitteeseen pääsemme kouluttamalla lapsensa kanssa lastensuojelun läpi käyneistä vanhemmista kokemuskumppaneita nyt lastensuojelussa oleville vanhemmille. Hanke on kolmivuotinen (2020-2022) STEA-rahoitteinen kehittämishanke, joka toteutetaan laajassa yhteistyössä alla olevien kumppanien kanssa. Hanketta koordinoi Perhekuntoutuskeskus Lauste ry.

Turku, Salo, Naantali, Kaarina, Pesäpuu ry, Kasper Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry, Ehjä ry, Auta Lasta ry, Aisti ry, SOS-lapsikylä, Vasso

Tatu Moisio
Hankepäällikkö, Asiakkaasta kumppaniksi

Perhekuntoutuskeskus Lauste