KOTA-kerho vahvistaa lapsen osallisuutta ja toimijuutta

KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry toteuttaa vuosien 2018 ja 2021 välillä Veikkauksen tuotoilla 5.-luokkalaisten sosiaalisten taitojen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen – kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on vähentää lasten kokemaa yksinäisyyttä vahvistamalla heidän sosiokognitiivisia taitojaan, itsetuntoaan ja rohkeuttaan sekä lisäämällä sosiaalisten kontaktien mahdollisuuksia.

Työtapana on ammattilaisten ohjaama tavoitteellinen ja määräaikainen toiminnallinen ryhmäprosessi. Hankkeen ryhmiä eli KOTA-kerhoja toteutetaan yhteistyössä kolmen turkulaisen alakoulun kanssa. Yhteistyökoulujen valinnassa on tehty yhteistyötä Turun sivistystoimen kanssa.

Seikkailukasvatuksellinen toiminta sosiaalisten taitojen vahvistajana

Lukuvuoden ajan kokoontuvissa kerhoissa panostetaan turvallisen toimintatavan luomiseen, tehdään retkiä lähiluontoon ja vahvistetaan toimijuutta seikkailukasvatuksellisen toiminnan ja sopivien haasteiden ja onnistumisen kokemuksien kautta. Ryhmän sisältöjen toteutuksessa huomioidaan lasten toiveet ja kokeillaan heitä kiinnostavia asioita. Myönteinen kokemus ryhmään kuulumisesta vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja sekä madaltaa kynnystä osallistua jatkossakin ohjattuun ryhmätoimintaan.

Parasta kaverit, retket ja ulkoilu

Lukuvuoden 2018 – 2019 kerhoista kerätyn palautteen mukaan kaikki kerholaiset ovat kokeneet olleensa osa ryhmää, uskaltaneet jotain jännittävää ja kokeilleet uusia juttuja. Lisäksi kaikilla on ollut hauskaa. Kerho on tarjonnut selvästi paikan, jossa lapsi on kokenut osallisuutta ja toimijuutta. Vaikka kerho on saman koulun oppilaille, koki yli puolet lapsista saaneensa kerhosta uusia ystäviä. Parasta lasten mielestä olivat kaverit, retket ja ulkona oleminen.

Lisää KOTA ry:stä ja KOTA-kerhoista voit lukea verkkosivuiltamme www.kota.fi. Sekä ryhmätoimintaan että muuhun KOTA ry:n arkeen pääsee kurkistamaan Instagram-tilimme @kota_ry kautta.

Sanni Heino
Projektisuunnittelija
KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry