Kotoa kouluun -hanke

Kotoa kouluun -toiminnan joulutervehdys

Kotoa kouluun -toiminnan syksy on ollut työntäyteinen. Syksyn 2023 aikana toiminnassa oli mukana kaiken kaikkiaan 39 lasta ja heidän perhettään. Näistä asiakkuuksista 22 alkoi tämän syyslukukauden aikana. Tällä hetkellä työskentelemme 31 lapsen kanssa. Tapasimme perheitä runsaat 80 kertaa ja osallistuimme yli 70 verkostopalaveriin syksyn aikana. Päättyneiden asiakkuuksien jälkeen kerätyn palautteen perusteella vanhemmat ovat kokeneet toimintamme hyvin tulokselliseksi; 92 % vanhemmista koki perhevalmentajien työskentelystä olleen perheelle hyötyä ja 86 % vastasi että lapsen poissaolot/myöhästymiset olivat vähentyneet.

Syksyn aikana 6 perhettä sai mahdollisuuden osallistua Cool Kids -ryhmään, joka toteutettiin yhteistyössä Varhan kanssa. Palaute oli hyvää ja perheet kokivat saaneensa apua. Näin ollen uutta ryhmää suunnitellaan keväälle 2024. Marraskuun lopussa saimme myös mahdollisuuden puhua Lasten oikeuksien päivän webinaarissa teemalla ”Lapsen oikeus koulunkäyntiin”. Juuri ennen joulua valmistuu tutkija Anna-Maria Isolan tekemä haastattelututkimus Kotoa kouluun -toiminnan vaikuttavuudesta sekä Kotoa kouluun -toiminnan käsikirja, jota on työstetty tiiviisti syksyn aikana.

Olemme iloksemme voineet todeta, että yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tiivistynyt entisestään ja verkostoissa on havaittavissa aitoa moniammatillista yhteistyötä. Koulukuraattorit ovat olleet aktiivisesti yhteydessä Kotoa kouluun –toimintaan ja ovat omalta osaltaan edistäneet yhteistyötä niin vanhempien kuin opettajienkin suuntaan.

Elokuussa astui voimaan laki- ja perustemuutokset koulupoissaolojen puuttumiseen liittyen. Tämän myötä myös opettajat ovat aktivoituneet konsultoimaan perhevalmentajia ja ohjaamaan perheitä Kotoa kouluun -toimintaan.

Perhevalmentajat viettävät joulua aina tammikuun alkuun asti ja palaavat asiakastyöhön taas koulujen alkaessa tammikuussa.

Kuvassa Kotoa kouluun perhevalmentajat Monica ja Minna katsovat ylöspäin. Kuan yläkulmassa teksti Rauhallista joulunaikaa!