Kotoa kouluun -toiminnan kevät 2022

Suvivirren säestyksellä voimme iloksemme todeta, että jokainen työskentelyssämme mukana ollut lapsi suoritti vuosikurssinsa loppuun ja siirtyy syksyllä koulutaipaleellaan eteenpäin!

Kevät on ollut meille kovin kiireistä aikaa ja koulujen päättyessä meillä oli kaiken kaikkiaan 74 asiakasta. Toukokuussakin tuli vielä uusia asiakkaita. Runsaan 30 lapsen kanssa työskentely oli selvästi aktiivisempaa ja sen myötä tapaamisia on riittänyt runsaasti. Yhteistyötä on tehty perheiden lisäksi menestyksekkäästi myös opettajien, rehtoreiden, oppilashuollon, kouluvalmentajien, lasten psykiatrian henkilökunnan, sosiaalihuollon, nepsy-tiimin ja sairaalakoulun kanssa.

Palaute vanhemmilta ja yhteistyökumppaneilta on ollut pääasiassa hyvin positiivista. Kotoa kouluun -toiminnalle on selvästikin paikkansa tämän päivän muutosten sävyttämässä maailmassa.

”Kouluakäymättömyys on monitahoinen ilmiö, johon liittyy useita erilaisia tekijöitä ja ongelman selvittäminen ja siihen puuttuminen on vaikeaa. Moniammatillinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Työskentelynne kautta kouluakäymättömyyden syyt lapsen ja perheen arjen tasolla alkoivat selvitä, moniammatillinen yhteistyö kouluun päin helpottui ja lapsen tilanteeseen puuttumisessa päästiin eteenpäin. Kiitos yhteistyöstä!”
(yhteistyökumppanin palaute)

Loppukeväästä meillä oli hieno tilaisuus saada ohjata 10 viikon ajan Yrkeshögskolan Noviassa opiskelevaa sosionomiopiskelijaa. Eveliina oli luontainen lahjakkuus! Hän solahti meidän tiimimme yhdeksi jäseneksi ja rehellisesti voimme sanoa, että oppimista tapahtui puolin ja toisin.

Ja loppuun vielä ilouutisia: toukokuun alussa meille varmistui Turun asukasbudjetista 96 000€ rahoitus, jonka turvin voimme jatkaa toimintaamme ainakin vuoden 2023 loppuun asti! Iso kiitos kaikille äänestäneille!

Kotoa kouluun -tiimi keskittyy kesän aikana toiminnan, mutta myös itsensä, kehittämiseen. Lomailemme heinäkuun.

Perhevalmentajat Monica ja Minna toivottavat hyvää kesää!

Lue lisää Kotoa kouluun -toiminnasta.