Kotoa kouluun -toiminnan vuosi 2021

Kotoa kouluun -toiminta aloitti keväällä 2021 tarkoituksena auttaa Turussa alakoulua käyviä lapsia koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa. Hyvinkin pian toiminnan alettua voitiin todeta, että tarve tämän tyyppiselle matalan kynnyksen työskentelylle on suuri.  

Alakouluikäisten koulupoissaolot Turussa 

Lapsia, joilla on vaikeuksia mennä kouluun, on paljon. Turun kaupungin tänä syksynä teettämän kyselyn mukaan lähes 400 alakouluikäisellä on jo yli 50 poissaolotuntia. 90 lapsen kohdalla poissaoloista johtuva huoli on suuri ja 29 lapsen kohdalla luokka-asteen suorittaminen on vaarassa jo tässä kohtaa lukuvuotta.  

Koulupoissaolojen taustalla on meidän tähän astisen kokemuksemme mukaan usein lapsen ja/tai vanhemman nepsy-haasteet, eli autisminkirjoon ja tarkkavaisuushäiriöihin liittyvät haasteet. Lapsen erityisherkkyyden piirteet aiheuttavat myös herkästi haasteita ja sopeutumisvaikeuksia tämän päivän koulu- ja oppimisympäristöihin. Positiivisena asiana olemme voineet todeta, että koulukiusaaminen on harvoin syy lapsen koulupoissaoloille.

Erityisen tärkeää on myös muistaa, että alakouluikäinen lapsi ei lintsaa – hänen poissaololleen ja kouluvaikeuksiin löytyy aina juurisyy, jonka selvittämiseen ja hoitamiseen tarvitaan useimmiten tukeva verkosto eri alan ammattilaisia ja aikuisia. Lapsi ja perhe tulee nähdä kokonaisuutena. 

Asiakkaat ja yhteistyö 

Tähän mennessä olemme työskennelleet 44 alakouluikäisen lapsen ja heidän perheidensä kanssa. Osalla työskentely on saatu jo päätökseen, toisten kanssa aktiivinen työskentely jatkuu vielä ensi vuoden puolelle. Työskentely on perhekeskeistä ja jokaiselle perheelle yksilöityä. Kartoitamme lapsen ja perheen huolen ja avuntarpeen perheen kanssa yhdessä pohtien. Tapaamme perhettä usein heidän omassa kodissaan.

Lisäksi varmistamme, että kaikki mahdolliset lapsen koulunkäyntiin ja siihen liittyvien haasteiden kanssa työtä tekevät tahot kommunikoivat keskenään ja tapaavat yhteisen asian äärellä. Yhteistyökumppaneina on lapsen koulussa opettaja, erityisopettaja, kuraattori, koulupsykologi, kouluvalmentaja, terveydenhoitaja ja koululääkäri. Lisäksi teemme perheen kanssa yhdessä yhteistyötä lapsisosiaalityön, perheneuvolan ja lastenpsykiatrian kanssa.  

”Erittäin hyvä kokemus. Perhettä kuunnellaan, asioihin puututaan heti ja rakentavalla tavalla. Me olemme saaneet tukea enemmän kuin osasin edes toivoa.”

(lapsen vanhemman palaute) 

”Yhteistyö on ollut antoisaa. Tämän perheen kohdalla olen erityisen tyytyväinen yhteistyön ja yhdessä tekemisen lisääntymiseen eri toimijoiden välillä.” 

(yhteistyökumppanin palaute)

Monica Essén ja Minna Huunonen
Kotoa kouluun perhevalmentajat