Kotoa kouluun -toiminnasta tutkitusti apua kouluakäymättömyyteen

THL on julkaissut erikoistutkija Anna-Maria Isolan ja kehittämispäällikkömme Johanna Syrjäsen kirjoittaman tutkimusraportin Kotoa kouluun -toiminnan vaikutusten analyysista. Raportissa esitellään Kotoa kouluun -toimintamalli, tarkastellaan erilaisia koulunkäynnin haasteita ja niiden taustasyitä sekä kuullaan millainen vaikutus toiminnalla on ollut perheen lapsiin ja vanhempiin. Lopuksi raportissa arvioidaan toiminnan kustannusvaikutuksia niin lasten kuin vanhempienkin osalta.

Raporttia varten haastateltiin 12 vanhempaa ja seitsemää koulunkäynnin ammattilaista, jotka ovat työskennelleet Kotoa kouluun -perhevalmentajien kanssa vähintään muutamia kuukausia vuosien 2022–2023 aikana. Myös heidän äänensä pääsee esiin raportissa.

Raportissa tehdyn analyysin mukaan Kotoa kouluun -toiminta tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriön johtaman valtakunnallisen Sitouttavan kouluyhteistyön tavoitteiden mukaisen ratkaisun, joka kehittää monialaista yhteistyötä koulupoissaolojen vähentämiseksi. Sekä vanhemmat että ammattilaiset ovat sitä mieltä, että Kotoa kouluun toiminnan monialainen yhteistyö auttaa rakentamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Lisäksi toiminnassa käytettävä systeeminen työote kokoaa erilaiset perheen verkostot, kuten opetus- ja oppilashuollon henkilöstön, lapsiperhesosiaalityön, lastensuojelun tai erikoissairaanhoidon ammattilaiset yhteen ja ohjaa kaikkien työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

''Lapseni sanottaa sen tosi selkeästi, että häntä helpottaa, kun näistä hänen vaikeuksistaan ja ominaisuuksistaan puhutaan. Koska nyt hän tietää, että on joku, joka ymmärtää ja auttaa. Lapseni on tosi avoin ja ilmaissut, että häntä helpottaa jo se tieto, että vanhemmat tietävät, että hänellä on paha olla ja että opettajat tietävät, ja että aikuiset yrittävät tehdä asialle jotain.''

 

Analyysissa selvitettiin myös toiminnan vaikutuksia lasten ja vanhempien hyvinvoinnille. Sekä vanhemmat että ammattilaiset kuvasivat lapsissa hyväntuulisuuden palautumista, lievän oireilun vähenemistä, toiveikkuuden lisääntymistä sekä parhaimmissa tapauksissa koulunkäynti helpottui. Kotoa kouluun -toiminta lisäsi vanhempien kykyä ratkaista ongelmallisia tilanteita ja vähensi heidän työkykyään uhkaavaa uupumusta. Myös vanhempien motivaatio tukea lasta koulunkäymisessä parantui. Lapsiin kohdistuneet myönteiset vaikutukset olivat sekä vanhempien että ammattilaisten mukaan huomattavia mutta lyhytaikaisia. Pysyvään muutokseen pääsy vaatii kuitenkin pieniä askelia, ennen kuin vaikutukset vähitellen pidentyvät ja niistä tulee pysyviä.

Analyysin perusteella Kotoa kouluun -toiminnan vaikuttavuus perustuu myönteiseen tunnistamiseen, nopeaan ja tarpeisiin vastaavaan reagointiin, myötäelävään vuorovaikutukseen perheen arjessa sekä kodin ja koulun systemaattiseen yhteistyöhön.

Tutustu raporttiin tästä.

 

Lisätietoja

Johanna Syrjänen
Kehittämispäällikkö, VSLJ ry
johanna.syrjanen@vslj.fi / 044 5355 139