Koulutus Palvelutietovarannosta VSLJ:n jäsenjärjestöille 29.4.

Sähköisen perhekeskuksen kehittämistyö etenee Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Järjestöjen palvelut tulee saada osaksi sähköistä perhekeskusta. Edellytyksenä sille, että järjestöjen tiedot löytyvät tulevasta sähköisestä perhekeskuksesta, on palvelujen tietojen syöttäminen määritellysti Palvelutietovarantoon.

Mikä on palvelutietovaranto?

Palvelutietovaranto on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon sisältöä tuottavat kunnat, valtio, yksityinen sektori ja myös järjestöt. Palvelutietovarantoon kuvataan organisaation palvelut asiakkaille. Samalla kuvataan myös mistä ja miten palveluja saa.

Digi- ja väestötietovirasto tuottaa PTV-sovelluksen sekä avoimet rajapinnat ja kukin organisaatio kuvaa PTV:hen omat palvelunsa ja asiointikanavansa sekä niiden väliset liitokset. Palvelutietovarannosta kuvattuja tietoja on mahdollista käyttää myös muun muassa omilla verkkosivuilla ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi chatboteissa ja hakupalveluissa.

Palvelutietovarannosta on hyvä olla laajasti tietoa järjestön sisällä, esimerkiksi palvelujen kuvaamisesta ja viestinnästä vastaavilla työntekijöillä sekä johdolla.

PTV auttaa järjestöäsi samalla mm.:

  • tunnistamaan ja kuvaamaan palvelut asiakaslähtöisesti ja saavutettavasti ja karsimaan päällekkäistä sisältöjen ylläpitoa
  • tiivistämään yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa
  • vähentämään henkilökohtaista asiakasneuvontaa

Järjestämme koulutuksen Palvelutietovarannosta VSLJ:n jäsenjärjestöille

Digi- ja väestötietoviraston Palvelutietovarannon erityisasiantuntija Elina Huhta pitää VSLJ:n jäsenjärjestöille koulutuksen Palvelutietovarannosta. Koulutuksessa käsitellään PTV:tä ja mitä hyötyä siitä on järjestöille, sekä miten PTV otetaan käyttöön ja miten sinne saa syötettyä PTV-ylläpidon vaatimat perustiedot.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen Perhekeskus-toimintamallin kehittämishankkeen kanssa. Koulutus järjestetään Teamsin kautta 29.4. klo 10-11. Ilmoittaudu siis mukaan. Järjestöstänne voi osallistua useampikin työntekijä.

Ilmoittautuminen koulutukseen 27.4. mennessä.

Lisätietoja Palvelutietovarannosta

Palvelutietovaranto

Mikä Palvelutietovaranto on, ja mitä hyötyä siitä on organisaatiollesi: Lyhyt esittelyvideo

Perhekeskuskehittämisen järjestötapaamiset VSLJ:n jäsenjärjestöille jatkuvat taas huhtikuussa. Seuraava tapaaminen pidetään 25.4. klo 12-13. Mikäli et ole vielä mukana voit ilmoittautua siru.kaihua@vslj.fi.

Lisätietoja Varsinais-Suomen Perhekeskus-toimintamallin kehittämistyöstä: Sami Luoto, projektipäällikkö, sami.luoto@turku.fi.