Lapset puheeksi -verkkokoulutukset syksyllä

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke on osa valtakunnallista SOTE-uudistuksen valmistelua. Hankkeen järjestämät Lapset puheeksi -verkkokoulutukset jatkuvat vielä syksyllä.

Verkossa toteutettava koulutus mahdollistaa kerralla perinteistä mallia suuremman osallistujajoukon. Koulutus on varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen työntekijöille kolmiosainen ja palvelujen (sosiaali- ja terveyshuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut sekä nuorisopalvelut) työntekijöille neliosainen. Koulutus on ilmainen ja mukaan mahtuu 50 osallistujaa. Koulutus koostuu seuraavista osioista:

1. Ennakkotehtävät 3 tuntia

2. Teoriaosuus 5 tuntia

3. Menetelmäohjaus 4 tuntia (2 x 2 tuntia)

Palveluiden työntekijöiltä edellytetään edellä mainittujen lisäksi:

4. Neuvonpidon koulutus 6 tuntia

Ennen koulutuksen alkua jokaisen koulutukseen valitun tulee suorittaa kolme tuntia ennakkotehtäviä, joiden linkit löytyvät kirjeen lopusta. Kaikille yhteisen teoriaosuuden kouluttajana toimii Bitta Söderblom. Teoriaosuus pidetään 14.9.2023 klo 9–15 ja toteutetaan etäkoulutuksena.

HAE KOULUTUKSEEN TÄSTÄ LINKISTÄ

Hakuaika koulutukseen päättyy 11.9.2023 ja tiedot valinnoista ilmoitetaan hakijoille viimeistään 12.9.2023 (ilmoitus mahdollisimman pikaisesti ilmoittautumisen jälkeen).

Lisäksi palvelun työntekijöiden neuvonpidon koulutus järjestetään 9.11.2023 klo 9–15.30. Palvelun työntekijät ilmoittautuvat automaattisesti tähän osioon samalla ilmoittautumislinkillä. Myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö voi halutessaan osallistua tähän osioon. Ensimmäisen yhteisen teoriaosuuden jälkeen kaikki osallistuvat koulutukseen sisältyvään menetelmäohjaukseen. Tämä järjestetään pienryhmissä ja sen suorittamiseen on valittavana useita eri ajankohtia. Menetelmäohjauksen ryhmiin ilmoittautumisesta tulee erillinen ohjeistus osallistumisvahvistuksen yhteydessä. Bitta Söderblom toimii kouluttajana myös toisessa teoriapäivässä ja menetelmäohjauksissa.

Lapset puheeksi menetelmäkoulutus kestää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstölle yhteensä 12 tuntia. Koulutus antaa pätevyyden käydä itsenäisesti Lapset puheeksi -keskusteluja ja perustiedot Lapset puheeksi -neuvonpidon toteuttamisesta. Nuorisopalvelujen, opiskeluhuollon ja sosiaali- ja terveyshuollon henkilöstölle koulutus kestää yhteensä 18 tuntia. Koulutus antaa pätevyyden käydä itsenäisesti Lapset puheeksi -keskusteluja sekä toteuttaa Lapset puheeksi -neuvonpitoja.

Huomioithan, että saadaksesi Lapset puheeksi -keskustelu- (12 tuntia) tai -menetelmätodistuksen (18 tuntia) tulee sinun osallistua teoriaosuuteen ja menetelmäohjaukseen (2 x 2 tuntia) sekä tehdä määritellyt ennakkotehtävät, jotka lähetetään osallistujille sähköpostilla ennen koulutuksen alkua. Lisäksi koulutuksen aikana tulee käydä kaksi Lapset puheeksi -keskustelua, joista toinen tuodaan menetelmäohjaukseen ja toisesta tehdään kirjallinen kuvaus. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta koulutettava saa Lapset puheeksi -menetelmätodistuksen.

Kouluttaja ilmoittaa Lapset puheeksi -koulutuksen suorittaneet koulutusta koordinoivalle yhteyshenkilölle. Tämän lisäksi koulutuksen suorittaneista ja kesken jättäneistä menee tieto esimiehille. Mieli ry on tehnyt linjaukset Lapset puheeksi -menetelmästä ja siihen sisältyvästä koulutuksesta sekä menetelmän käyttöön liittyvästä tilastoinnista.

Ennakkotehtävät:

• Arki kantaa -artikkeli (lähetetään osallistumisvahvistuksen liitteenä)

Katso videot alla olevista linkeistä:

Tutustu Lapset puheeksi -lokikirjoihin tästä linkistä.
Tulosta oman alasi lokikirja (varhaiskasvatus, alakoulu ja yläkoulu, palveluihin) ja valitse työsi kannalta sopivin ikäryhmä (löytyy 6 eri lokia). Lue se tarkkaan ja paneudu keskusteluteemoihin. Tuo ajatuksiasi niistä yhteiseen teoriapäiväämme. Muista ottaa lokikirja mukaan koulutuspäivään

Lisätietoja koulutuksesta:
Sami Luoto, projektipäällikkö | projektchef
Perhekeskus-koordinaatio ja toimintamallin jatkokehitys,Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskushanke │Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland sami.luoto@varha.fi, puh. 044 907 4357