Lastensuojelujärjestöjen palvelut tunnetuksi – työmme vuonna 2023

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toimialueena on koko Varsinais-Suomi, mutta pienten resurssien takia kaikkien 27 kunnan kanssa tiiviin yhteistyön tekeminen ja koko alueen ammattilaisten tavoittaminen on ollut aiemmin käytännössä mahdotonta. Vuoden 2023 alussa Varsinais-Suomen hyvinvointialue eli Varha aloitti toimintansa. Vaikka siirtymä hyvinvointialueelle toi mukanaan erilaisia haasteita etenkin alkuvuodesta, tarjosi se meille myös mahdollisuuden tavoittaa yhä laajempi ammattilaisten joukko. 

Tieto jäsenjärjestöjen toiminnasta keskeistä

VSLJ:n onneksi saimme vuosille 2023-2024 rahoituksen määräaikaiselle lisäresurssille. Alkuvuodesta -23 aloittaneen järjestötoiminnan asiantuntija Maiju Lukkarin tehtävänä on saattaa lastensuojelujärjestöt osaksi perhekeskuksen rakennetta. Lisäresurssi mahdollisti vuoden aikana mm. jäsenjärjestökiertueen, joka toteutettiin viimeksi 2019.  

Jäsenjärjestöiltä saadut visiot järjestöjen palveluista osana Varhan rakenteita, ajankohtaiset havainnot asiakasryhmistä sekä ennen kaikkea tieto toiminnasta on VSLJ:n työn onnistumisen edellytys. Ilman tietoa toiminnasta, emme voi myöskään välittää sitä eteenpäin hyvinvointialueella.  

VSLJ tekee paljon myös jäsenjärjestöille näkymätöntä työtä: välitämme tietoa erilaisissa alueen ryhmissä ja verkostoissa, jaamme sitä toiminnasta kysyville ammattilaisille sekä tuomme esille palveluita kuullessamme alueiden haasteista. Pyrimme myös aina tuomaan esiin jäsenjärjestöjen äänen esimerkiksi eri tapahtumissamme. 

Jäsenjärjestöjen toimintaa ja palveluita esiteltiin niin etänä kuin kasvokkain 

Kaksi naista seisoo ison salin edessä. Naisten takana on iso näyttö, jossa dia. Dian otsikkona lukee "VSLJry - Jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin"
Järjestötoiminnan asiantuntija Maiju Lukkari ja koordinaattori Salli Siltanen esittelemässä lastensuojelujärjestöjen palveluita.

Keväällä Lastensuojelun järjestömessut palasi Perhetalo Heidekenille avoimien ovien muodossa. 22 jäsenjärjestöä esitteli toimintaansa Heidekenillä ja vierailijoita oli yhteensä 204. 

Lastensuojelujärjestöjen yleisesittelyt jatkuivat vuonna 2023 ammattilaisten teemallisilla Teams-aamukahveilla. Keskiössä olivat erityisesti ne palvelut, joita koko Varhan alueen asukkaiden on mahdollista saada. 17 jäsenjärjestöä piti tietoiskut omista teemoihin liittyvistä palveluistaan, ja kuulolla oli vuoden aikana yli 200 yksittäistä ammattilaista.

Lisäksi esittelimme lastensuojelujärjestöjen toimintaa kaikille Varhan perhekeskusalueiden johtoryhmille. Tapasimme myös perhekeskusalueiden eri asiakastyötä tekeviä ammattilaisia, kuten perheneuvolan, oppilashuollon, äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajien sekä ennaltaehkäisevän perhetyön ja kotipalvelun tiimejä. 

Vuoden aikana erilaisten palveluiden esittelyiden merkeissä oli yhteensä 846 ammattilaiskohtaamista.

Palvelukartoista siirryttiin sähköiseen palvelupakettiin 

Lastensuojelujärjestöjen palvelukartat ovat monelle alueen ammattilaiselle tuttuja jo useamman vuoden ajalta. Julistemuotoisten karttojen päivitys, painatus ja jakelu muuttui vuosi vuodelta haasteellisemmaksi, sillä järjestöt ovat nopeita kehittämään uusia tarpeisiin vastaavia toimintoja.

Myös jäsenjärjestöjen määrä on kasvanut ensimmäisten karttojen jälkeen 14:llä, eivätkä jatkuvasti päivitettävät painomateriaalit ole enää olleet linjassa VSLJ:n ympäristöohjeistuksen kanssa. Lastensuojelujärjestöjen palvelukarttojen päivitys päättyi 2021–2022. 

Lastensuojelujärjestöjen palvelupaketti kokoaa jatkossa palvelut yhteen 

VSLJ aloitti lastensuojelujärjestöjen palveluiden uudenlaisen luokittelun vuoden 2022 aikana tulevat perhekeskukset mielessä pitäen. Tästä luokittelusta muokattiin 2023 aikana Lastensuojelujärjestöjen palvelupaketti. Toisin kuin palvelukartat, palvelupaketti mahdollistaa tietojen päivittämisen aina niiden muuttuessa.  

Vuonna 2022 toteuttamamme kyselyn perusteella osa ammattilaisista hakee palveluita suoraan tietylle kohderyhmälle ja osa tiettyyn haasteeseen. Kyselyn perusteella ammattilaisten seuraava steppi palvelukartasta löytämänsä tiedon jälkeen on ollut googlettaa toiminta tai vierailla järjestön verkkosivuilla. 

Palvelupaketista ammattilainen voi hakea suoraan palvelua niin kohderyhmän kuin haasteen perusteella ja löytää valmiiksi tiedon siitä, onko palvelua saatavilla koko Varhan tai tietyn kunnan alueella tai digipalveluna. Paketista löytää myös valmiiksi linkin oikeaan osioon järjestön sivuilla, josta toiminnasta voi lukea lisää ja löytää yhteystiedot. 

Löydät Lastensuojelujärjestöjen palvelupaketin täältä (avautuu uuteen välilehteen).

Työ jatkuu vuoden 2024 aikana 

Kivitalon sisäänkäynti. Korkeat puiset ovet, joissa ikkunat ja yläpuolella katos. Ovien vieressä lukee Perhetalo Heideken ja edessä on kyltti, jossa lukee "Tervetuloa Perhetalo Heidekenille! Avoimet ovet kello 12-16".
Perhetalo Heideken avaa ovet ammattilaisille jälleen loppukeväästä.

Lastensuojelujärjestöjen palvelupakettia kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana, ja tavoitteena on mahdollisimman toimiva työkalu alueen ammattilaisten työn tueksi. Perhetalo Heidekenin avoimet ovet saavat jatkoa ensi keväänä, ja myös ammattilaisten teemalliset aamukahvit jatkuvat yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Vuosi 2024 tarkoittaa myös Varhan toista toimintavuotta, ja VSLJ:ssä tavoitteena on löytää uusia tapoja tavoittaa yhä suurempi ammattilaisten joukko. 

Muistathan, että VSLJ viestii jäsenjärjestöjen ajankohtaisesta toiminnasta aina tietoa saadessaan myös verkkosivuilla, somessa sekä 10 kertaa vuodessa lähtevässä uutiskirjeessä (tilauslinkin löydät tämän sivun lopusta). 

Suuri kiitos kaikille jäsenjärjestöille sekä muille alueen ammattilaisille yhteistyöstä vuonna 2023! Toivottavasti kohtaamme sinut jälleen vuoden 2024 aikana.