Lastensuojelujärjestöjen toiminnan tunnusluvut 2023

Vuosi 2023 jatkoi edellisten, paikoin haastavien vuosien linjaa. Koronapandemian seuraukset, useat eri konfliktit, sekä talous-, energia- ja ympäristökriisi haastoivat lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja mielenterveyttä. Vuosi oli aluetasolla myös muutosten aikaa, kun uudet hyvinvointialueet aloittivat toimintansa tammikuussa 2023 vaikuttaen niin järjestöjen rahoitukseen, toimintaympäristöön kuin yhteistyötahoihinkin.

Tammikuussa 2024 aloitettiin jälleen vuosittainen jäsenjärjestöjemme toiminnan tunnuslukujen kerääminen, missä järjestöiltä kerättiin tietoa mm. rahoituksen, asiakasmäärien ja palveluiden osalta. Lisäksi raportti sisältää hyvinvointialuekohtaista tietoa lastensuojeluluvuista, lastensuojelun kustannuksista sekä alueellisia Kouluterveyskyselyn tuloksia. Kyselyyn vastasi yhteensä 37/42 järjestöä, mukaan lukien VSLJ.

Tunnuslukuraportti on VSLJ:n keskeisin vaikuttamistyön työnkalu, ja sitä hyödynnetään esimerkiksi hyvinvointialue-, kansanedustaja- ja yliopistoyhteistyössä. Raportti on vapaasti myös jäsenjärjestöjen hyödynnettävissä.

Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset lastensuojelulukuihin

Suurimmat muutokset edellisvuosien raportteihin kohdistuivat lastensuojelun tunnuslukuihin, jotka on aiempina vuosina kerätty Varsinais-Suomen kunnilta erillisellä kyselylomakkeella. Koska kaikilta kunnilta ei aiemmin ole saatu vastauksia, ovat nyt julkaistavat luvut tarkempia ja niiden lähteenä on käytetty THL:n Sotkanetiä. Hyvinvointialueen lastensuojelun tuoreimpia kokonaiskustannuslukuja ei ollut mahdollista sisällyttää tämän vuoden raporttiin, joten raporttiin on nostettu tuoreimmat saatavilla olleet luvut.

Kehitämme raporttia vuosittain saadun palautteen perusteella, jotta luvuista saadaan entistä todenmukaisempia. Samalla pyrimme säilyttämään vertailukelpoisuuden edellisten vuosien raportteihin. Tuloksissa on kuitenkin huomioitava järjestöjen monimuotoisuus sekä erot tilastoinnissa esimerkiksi asiakasmäärien osalta.

Järjestöjen asiakasmäärät jälleen kasvussa

Vuonna 2023 järjestöjen toiminnan piirissä oli jopa 84 000 yksittäistä asiakasta. Asiakaskohtaamisia vuorostaan oli 630 000, joista digitaalisesti tapahtui 220 000. Järjestöjen monipuolisten kohderyhmien ja palveluiden parissa työskenteli viime vuonna noin 760 ammattilaista. Vapaaehtoisten joukko oli jälleen kasvanut (8200), ja kokemusasiantuntijoitakin järjestöillä oli noin 190.

Järjestöjen palveluita oli saatavilla kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa, ja niitä tarjottiin kaikkien kuntien asukkaille. Nämä yhdessä asiakaslukujen kanssa havainnollistavat lastensuojelujärjestöjen alueellista vaikuttavuutta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. Raporttia voidaan näin ollen hyödyntää esimerkiksi järjestöjen rahoituksen puolesta kampanjoinnissa.

Vuoden 2023 tunnuslukuraporttiin pääset tutustumaan tästä. Vuoden 2024 tunnusluvut kerätään vuoden 2025 keväällä.

Kiitämme lämpimästi yhteistyöstä tunnuslukujen tiedonkeruuhun osallistuneita järjestöjä!