Lastensuojelujärjestöjen toiminta vuonna 2020

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen vuosi niin järjestöille kuin koko yhteiskunnallekin. Koronapandemia haastoi järjestöjä miettimään toimintatapojaan uusiksi nopealla aikataululla. Samalla järjestöjen tuen tarve ei suinkaan kadonnut, vaan moni sellainenkin perhe, joka oli aiemmin pärjännyt hyvin ilman apua, hakeutui nyt ensimmäistä kertaa avun piiriin.  

Korona kasvatti asiakasmääriä ja kiihdytti digiloikkaa

Järjestöt selvisivät poikkeusvuodesta kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvin ja pystyivät tukemaan apua tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä myös poikkeusoloissa. Keräsimme keväällä 2021 jäsenjärjestöiltämme tietoja vuoden 2020 keskeisistä tunnusluvuista, kuten asiakasmääristä ja resursseista. Osa järjestöistä raportoi asiakasmäärien kasvaneen selvästi edellisvuoteen verrattuna. Järjestöt ottivat myös valtavan “digiloikan”, ja monet haltuun otetuista verkkotyökaluista jäävät varmasti käyttöön myös korona-ajan jälkeen.  

VSLJ:n ja sen 41 jäsenjärjestön tunnusluvut on nyt koottu yhteen raporttiin. Vuosittain koostettavaa tunnuslukuraporttia hyödynnetään laajalti vaikuttamistyön tukena esimerkiksi kunta- kansanedustaja- ja yliopistoyhteistyössä. Edellisvuoden raporttia hyödynnettiin myös kaikkien järjestöjen rahoituksen puolesta kampanjoinnissa. Tunnuslukuraportista on muodostunut VSLJ:n keskeisin vaikuttamistyön työkalu, ja se on vapaasti myös jäsenjärjestöjen hyödynnettävissä. 

Uutena raportissa toimintaympäristön makroluvut

Tänä vuonna tunnuslukuraporttia täydennettiin vastaamaan entistä paremmin jäsenjärjestöjen tarpeisiin. Raporttiin lisättiin VSLJ:n jäsenjärjestöjen tunnuslukujen lisäksi lastensuojelujärjestöjen toimintaympäristöä kuvaavat keskeiset makrotason luvut Varsinais-Suomesta. Makroluvut on tarkoitus sisällyttää myös tulevien vuosien raportteihin, jotta niiden avulla voidaan seurata toimintaympäristön muutosta. 

Myös tunnuslukujen tiedonkeruuta selkeytettiin ja yksinkertaistettiin jäsenjärjestöjen palautteiden pohjalta. Jäsenjärjestöt tilastoivat esimerkiksi asiakasmääriä hieman eri tavoin, mikä on haastanut tiedonkeruuta. Tilastointitapojen eroavaisuuksista johtuen tunnuslukuraportin luvut eivät ole täysin yhteismitallisia, minkä vuoksi järjestöjen raportoimia lukuja on hieman pyöristetty. Vuoden 2020 raportissa on kuitenkin päästy huomattavasti lähemmäs todellisia lukuja kuin aikaisemmin. Iso kiitos tästä kuuluu jäsenjärjestöillemme, jotka raportoivat tietoja niin tarkasti kuin se oli mahdollista. 

Lastensuojelujärjestöjen vuoden 2020 tunnuslukuraportin löydät täältä. Vuoden 2021 tunnusluvut kerätään jälleen vuoden 2022 keväällä. 

Kiitos tunnuslukujen tiedonkeruuhun osallistuneille!