Lastensuojelujärjestöjen toiminta vuonna 2021

Koronaepidemian jatkuessa vuosi 2021 asetti haasteita lastensuojelujärjestöjen normaalille toiminnalle Varsinais-Suomessa, mutta edellisen vuoden jäljiltä opitut hyvät käytännöt helpottivat jatkuvan epävarmassa tilanteessa toimimista. Samalla pitkään jatkuneet poikkeusolot lisäsivät omalta osaltaan lasten, nuorten ja perheiden palvelutarvetta.

Entistä laajempi tunnuslukuraportti vaikuttamistyön tukena

Kokonaiskuvan hahmottamiseksi VSLJ:n ja sen jäsenjärjestöjen toimintavuoden keskeisimmät tunnusluvut, kuten asiakasmäärät, resurssit ja palvelut, on taas kerätty yhteen raporttiin. Tänä vuonna raportissa on ensimmäistä kertaa tietoa järjestöjen toiminnan kokonaisbudjetista sekä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon osuudesta siinä. Näiden tietojen vertailukohtana raportista löytyy muutamien isoimpien kuntien vastaavia tunnuslukutietoja.

Tunnuslukuraporttia käytetään laajasti vaikuttamistyön tukena esimerkiksi kunta-, kansanedustaja- ja yliopistoyhteistyössä. Siitä onkin muodostunut VSLJ:n keskeisin vaikuttamistyön työkalu, joka on myös jäsenjärjestöjen vapaassa käytössä.

Raportti havainnollistaa lastensuojelujärjestöjen merkittävyyden

Vuoden 2021 tunnuslukuraportista näkyy selkeästi Varsinais-Suomessa toimivien lastensuojelujärjestöjen laajan toimintapotentiaali. Monipuolisten ja eri kohderyhmille suunnattujen palveluiden parissa toimii noin 790 osaavan ammattilaisen lisäksi noin 200 kokemusasiantuntijaa ja arviolta peräti 4300 vapaaehtoista. Tunnuslukuraportilla voidaan perustella järjestöjen toiminnan rahoittamista sekä erityisen ajankohtaisesti vaikuttaa järjestöjen rooliin tulevalla hyvinvointialueella.

Lastensuojelujärjestöjen monimuotoisuus ja tiedonkeruun kysymyksenasettelut asettavat toki omat haasteensa yhtenäisten tunnuslukujen esittämiseen. Mahdollisimman todenmukaisten lukujen saamiseksi tunnuslukuraporttia kehitetään vuodesta toiseen huomioimalla saatu palaute mutta säilyttämällä samalla vertailukelpoisuus aiempien vuosien tunnuslukutietoihin.

Viime vuoden tapaan yksittäisiä asiakasmääriä sekä asiakaskohtaamisia raportoitiin vaihtelevasti eri palveluiden tai kohderyhmien osalta eikä näitä lukuja välttämättä ole käytäntönä tilastoida, ainakaan aluekohtaisesti. Joka tapauksessa arvioiden mukaan järjestöjen toiminnan piirissä oli ainakin noin 40 000 yksittäistä asiakasta ja noin 350 000 asiakaskohtaamista vuonna 2021.

Lastensuojelujärjestöjen vuoden 2021 tunnuslukuraportin löydät täältä. Vuoden 2022 tunnusluvut kerätään jälleen vuoden 2023 keväällä.

Kiitos tunnuslukujen tiedonkeruuhun osallistuneille, yhdessä olemme vaikuttavimpia!