Lastensuojelujärjestöjen toiminta vuonna 2022

Vuonna 2022 yhteiskunta, lapset ja lapsiperheet kohtasivat monenlaisia haasteita. Koronapandemian seuraukset, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, sekä talous-, energia- ja ympäristökriisi haastoivat lasten ja nuorten mielenterveyttä sekä lapsiperheitä. Vuoden aikana aloitettiin myös uuden hyvinvointialueen rakentaminen.

Alkuvuodesta 2023 aloitettiin vuosittainen alueen jäsenjärjestöjen tunnuslukujen kerääminen, jossa järjestöiltä kerättiin jälleen tietoa keskeisimmistä tunnusluvuista mm. rahoituksen, asiakasmäärien ja palveluiden osalta. Lisäksi raportti pitää tänäkin vuonna sisällään aluekohtaista tietoa järjestöjen toimintaympäristöstä. Kyselyyn vastasi yhteensä 37 järjestöä, mukaan lukien VSLJ.

Tunnuslukuraportti on VSLJ:n keskeisin vaikuttamistyön työnkalu, ja sitä hyödynnetään esimerkiksi kunta-, kansanedustaja- ja yliopistoyhteistyössä. Raportti on vapaasti myös jäsenjärjestöjen hyödynnettävissä.

Tuotoksena entistä laadukkaampi raportti

Tätä vuotta varten vastaamisen helpottamiseksi kyselylomaketta pyrittiin jälleen selkeyttämään, ja sopivissa määrin uudistamaan toimintaympäristön muutoksia ajatellen. Tiedonkeruussa kysyttiin ensimmäistä kertaa, perustuuko ilmoitettu lukema arvioon vai kerättyyn tietoon. Kohdattujen asiakkaiden lukumäärää koskevaa kysymystä on myös tarkennettu. Muita keskeisiä uudistuksia ovat kysymykset digikohtaamisten lukumäärästä sekä siitä, minkä kuntien asukkaille järjestö on tarjonnut palveluitaan. Harmillisesti alueen kuntien lastensuojelun kokonaiskustannuslukuja ei ollut mahdollista sisällyttää tämän vuoden raporttiin.

VSLJ kehittää raporttia vuosittain saadun palautteen perusteella, jotta luvuista saadaan entistä todenmukaisempia. Samalla kuitenkin säilytetään vertailukelpoisuus edellisten vuosien raportteihin. Tuloksissa on edelleen huomioitava järjestöjen monimuotoisuus sekä erot tilastoinnissa joidenkin kysymysten osalta, mutta kokonaisuutena tiedonkeruu otti jälleen askeleita eteenpäin, ja raportti on näin ollen entistä laadukkaampi ja todenmukaisempi.

Järjestöt ovat vaikuttava alueellinen toimija

Vuonna 2022 järjestöjen toiminnan piirissä oli peräti 79 000 yksittäistä asiakasta. Asiakaskohtaamisia vuorostaan oli 430 000, joista digitaalisesti tapahtui 37 000. Järjestöjen kohderyhmien ja palveluiden kirjo on laaja, ja yhteensä niiden parissa työskenteli viime vuonna noin 780 ammattilaista. Vapaaehtoisten joukko oli suuri (5800), ja kokemusasiantuntijoitakin järjestöillä oli noin 220.

Järjestöjen palveluita oli saatavilla kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa, ja niitä tarjottiin kaikkien kuntien asukkaille. Nämä yhdessä asiakaslukujen kanssa havainnollistavat lastensuojelujärjestöjen alueellista vaikuttavuutta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. Raporttia voidaan hyödyntää, ja on hyödynnettykin, esimerkiksi järjestöjen rahoituksen puolesta kampanjoinnissa.

Vuoden 2022 tunnuslukuraporttiin pääset tutustumaan täällä. Vuoden 2023 tunnusluvut kerätään vuoden 2024 keväällä.

Kiitämme suuresti kaikkia tunnuslukujen tiedonkeruuhun osallistuneita!