Lastensuojelupäivien työpaja Perhetalo Heidekenillä 4.10.

Vuoden 2023 Valtakunnallisia lastensuojelupäiviä® vietettiin Turun Logomossa 3.–4.10. Päivien teemana oli ''lupa loistaa'', millä haluttiin erityisesti kiinnittää huomiota siihen, miten aikuisten tulisi kohdata lapset ja nuoret omina, loistavina itsenään.

VSLJ järjesti keskiviikkona alaseminaarin, jossa halukkaat pääsivät tutustumaan Perhetalo Heidekenin synnytyssairaalahistoriaan ja nykytoimintaan sekä pohtimaan työpajoihin, millaisin käytännöin niin lastensuojelun asiakkaat kuin työntekijätkin voisivat loistaa elämässään ja työssään. Työpajoihin osallistui yhteensä 15 ammattilaista eri hyvinvointialueilta, kunnista ja järjestöistä.

Ensimmäisessä työpajassa keskityttiin lastensuojelun ammattilaisiin ja siihen, miten lastensuojelutyön arvostusta voitaisiin parantaa, ja miten lastensuojelun ammattilaisten olisi mahdollista loistaa työssään. Keskusteluissa painotettiin asiakastyötä tekevien kuuntelua alan ja rakenteiden kehittämisessä sekä rohkeampaa viestintää lastensuojelun onnistumisista ja positiivisista asiakaskokemuksista. Työntekijän loistamisen edellytyksiksi nähtiin asiakasmäärien kohtuullistaminen sekä se, että jokainen saisi vapaasti hyödyntää asiakastyössä omia vahvuuksiaan.

Toisessa työpajassa keskityttiin siihen, miten lasten tarpeisiin pystyttäisiin entistä paremmin vastaamaan oikea-aikaisesti, ja miten jokainen lapsi tulisi paremmin nähdyksi ainutkertaisena yksilönä. Keskusteluissa painotettiin lapsilähtöistä ja ajan kanssa tehtyä kohtaamista, esimerkiksi jonkun lapselle mieluisan tekemisen parissa. Lapsen tarpeiden oikea-aikaiseen vastaamiseen nähtiin parhaaksi palveluiden madaltaminen ja vienti päiväkoti- ja koulumaailmaan konkreettisesti. Esiin nostettiin myös asiakasmäärien kohtuullistaminen ja tiiviimpi yhteydenpito perheisiin, jotta tilanteisiin voidaan niiden muuttuessa reagoida nopeasti ja joustavasti.

Työpajojen keskustelu oli hedelmällistä ja toimivia ideoita jaettiin osallistujien kesken innostuneesti.  Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille!