Leikkaamalla lastensuojelujärjestöiltä leikataan lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Lasten ja nuorten kasvanut pahoinvointi tunnustetaan laajasti. Esimerkiksi ahdistus- ja masennusoireilu on lisääntynyt viime vuosina, ja mielenterveyspalvelut ovat pahoin ruuhkautuneet. Myös muun muassa koulu-uupumus on aiempaa yleisempää, ja yhä useampi lapsi ja nuori kokee itsensä yksinäiseksi.

Viime vuosien kriisit ovat iskeneet erityisesti niihin, jotka olivat jo ennestään haavoittuvammassa asemassa. Tosin on myös huomioitava, että pääosa lapsista ja nuorista voi edelleen hyvin.

Tuoreessa hallitusohjelmassa toki tiedostetaan tarve satsauksille. Hallitus lupaa esimerkiksi turvata lainsäädännöllä lasten ja nuorten yhdenvertaisen pääsyn perustasolla lyhytpsykoterapiaan tai muihin vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin, sekä lisätä matalan kynnyksen palveluiden ja mielenterveysavun saatavuutta yhteistyössä muun muassa järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Leikkauksia on kuitenkin luvassa myös järjestöjen toimintaan, ja näin ollen ne heikentävät lastensuojelujärjestöjen toimintakykyä nykyisestä. Järjestöt tarjoavat yksilölle monenlaista ennaltaehkäisevää ja maksutonta tukea, ja ovat siten tärkeä osa auttamisjärjestelmää. Ne mahdollistavat sen, että useampi lapsi, nuori tai lapsiperhe saa tarvitsemaansa tukea, ja lisäävät tätä kautta hyvinvointia yhteiskunnassa.

Oivallisen esimerkin järjestöjen merkityksellisyydestä tarjoaa Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry (VSLJ), joka kokoaa yhteen yhteensä 41 alueen lastensuojelujärjestön osaamisen. VSLJ:n vuosittain koostaman tunnuslukuraportin mukaan näiden järjestöjen avun piirissä oli vuonna 2022 noin 79 000 yksittäistä asiakasta. Asiakaskohtaamisia oli arviolta 430 000.

Lähes kaikilla tunnuslukukyselyyn vastanneilla järjestöillä on ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluita, joita voidaan pitää pahoinvoinnin ehkäisyn kannalta erittäin tärkeinä.

Kaiken kaikkiaan palveluita oli saatavissa kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa, ja niitä myös tarjottiin kaikkien kuntien asukkaille. Tuen muodot olivat monipuolisia ja niitä oli saatavilla niin pienemmille lapsille kuin nuorille ja lapsiperheillekin.

Lastensuojelujärjestöjen yhteiskunnallinen panos on merkittävä. Suunniteltujen leikkausten edessä herää kysymys, ymmärtävätkö päättäjät järjestöjen tärkeyttä hyvinvoinnin edistäjinä? Onko leikkauksiin todella varaa nyt, kun lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut?

Jotta pystymme vastaamaan haasteisiin ja tarjoamaan lasten, nuorten ja perheiden tarvitsemaa tukea, on järjestöjen merkitys ymmärrettävä ja leikkaukset peruttava.

 

Joona Sormunen
järjestötyöntekijä
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Miia Hänninen
toiminnanjohtaja
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Kirjoitus on julkaistu alun perin Turun Sanomien Lukijoilta-osastolla 13.8.2023.