Lapsen oikeuksien päivän verkkotilaisuus 19.11.2021

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, Turun yliopisto, INVEST ja Turun yliopiston Sote-akatemia järjestävät yhdessä perjantaina 19.11.2021 klo 9.45-12.00 jo perinteeksi muodostuneen Lapsen oikeuksien päivän tilaisuuden. Tilaisuus on verkkovälitteinen, joten voit osallistua paikasta riippumatta. Tilaisuus on osa Tutkitun tiedon teemavuotta.

 

Tilaisuuden teemana tänä vuonna: Miten turvaamme jokaisen lapsen oikeuden hyvään kohteluun ja velvollisuuden kohdella muita hyvin?

 

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11. ja Lapsen oikeuksien viikkoa päivän yhteydessä teemaviikkona. Tänä vuonna Lapsen oikeuksien viikon valtakunnallisena teemana on oikeus hyvään kohteluun.

VSLJ ry, INVEST, Sote-akatemia ja Turun yliopisto lähestyvät teemaa 19.11. Lapsen oikeuksien päivää juhlistavassa verkkotilaisuudessa erityisesti aikuisten vastuun kautta. Millaisessa yhteiskunnassa ja asenneilmapiirissä lapset ja nuoret kasvavat? Millaista on tämän päivän vanhemmuus, ja mikä on ammattikasvattajien rooli? Miksi yhdestä lapsesta kasvaa empaattinen ja toisesta ei? Miten aikuiset voivat edistää yhdenvertaista oikeutta hyvään kohteluun?

Lapsen oikeuksien päivän verkkotilaisuuden ohjelma

 

9.45 Tervetuloa Lapsen oikeuksien päivän verkkotilaisuuteen

Juontaja Katja Keisala, YTT 
Miia Hänninen, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 
Miia Tuominen, tutkimuspäällikkö, Sote-akatemia, Turun yliopisto 
Marika Jalovaara, dosentti, STN konsortiojohtaja, Heidekenin tiedekummien sylikummi 

Avauspuheenvuoro 

Ilkka Kantola, TT, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 

Kun hyvää tarkoittavasta ei seuraakaan hyvää - Eriarvoisuuden kysymykset kasvatuksen ja koulutuksen katvealueella

Kristiina Brunila, kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden professori, Helsingin yliopisto

Paneelikeskustelu

Panelisteina

Niina Junttila, kasvatuspsykologian professori, opetusneuvos, Turun yliopisto ja Opetushallitus

Linnea Karlsson, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, kehityspsykiatrian dosentti, Turun yliopisto

Sami Luoto, päiväkodin johtaja, lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen asiantuntija

Virpi Pöyhönen, psykologian tohtori, erikoistutkija, Turun yliopisto

Paneelin vetää juontaja Katja Keisala.

12.00 Tilaisuus päättyy

 

LOP2021-tapahtuman puhujat

 

Kristiina Brunila

Professori Kristiina Brunila on maan johtavia kasvatuksen, koulutuksen ja eriarvoisuuden asiantuntijoita. Hän on yhteiskuntatieteilijä ja toimii kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professorina Helsingin yliopistossa, jossa hän johtaa kansainvälistä koulutuksen, tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoihin keskittyvää ja palkittua AGORA-tutkimuskeskusta. Brunila on toimittanut useita kirjoja ja lukuisia tieteellisiä julkaisuja yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta. Hän on saanut runsaasti kiitosta julkisista esiintymistään, joissa hän herättelee kuulijoita tunnistamaan eriarvoisuutta omassa ajattelussa ja toiminnassa.

- Haluaisin tutkijana ja yhteiskunnallisena keskustelijana peräänkuuluttaa sellaisia tulkintoja, joissa ongelma ei kiinnittyisi jatkuvasti lapseen ja nuoreen ja tämän oletettuihin puutteisiin ja vajavaisuuksiin. Entä jos tilannetta tarkasteltaisiinkin yhteiskuntatieteellisesti ja huomioimalla yhteiskunnallisia muutoksia, niitä olosuhteita, joissa sekä ongelmat että niiden ratkaisut muodostuvat. Miltä ongelma sitten näyttäisi ja missä se olisi?

 

Virpi Pöyhönen, valokuva
Kuva: Veikko Somerpuro

Virpi Pöyhönen

Virpi Pöyhönen on tutkinut psykologian väitöskirjassaan kiusatun oppilaan puolustamista ja tukemista. Hän on kehittänyt materiaaleja sekä kouluttanut opettajia muun muassa kiusaamisen vastaisen KiVa Koulu -hankkeen puitteissa. Pöyhösen kirja ”Noidankehästä pois – voiko koulukiusaamisen kierteen katkaista” julkaistiin elokuussa.

- Se, miten me aikuiset toimimme ja millä tavalla puhumme asioista, vaikuttaa siihen, miten lapset ja nuoret toimivat ja ajattelevat. Jos haluamme katkaista koulukiusaamisen kierteen, on mietittävä, minkälaista mallia maailmasta lapsille ja nuorille välitämme. 

 

Niina Junttilan valokuvaNiina Junttila

Niina Junttila työskentelee professorina Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella ja Sote-Akatemiassa sekä opetusneuvoksena Opetushallituksen yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen yksikössä. Niina on tutkinut pitkään yksinäisyyttä ja ostrakismia ja on valtakunnallisen Lähde-liikkeen toinen perustaja.

 

Sami Luoto valokuvaSami Luoto

Sami Luoto on lietolaisen päiväkoti Jokilaakson johtaja. Sami on työskennellyt sekä Pelastakaa Lapset –järjestössä ja lastensuojelun sosiaalityössä että varhaiskasvatuksen opettajana ja pyrkinyt urallaan kehittämään yhteistyötä näiden alojen välillä. Hän on kehittänyt perhetyön jalkautumista varhaiskasvatukseen ja Pyydä apua -kuuntelemisen mallin, joka on otettu käyttöön useiden kuntien päiväkodeissa ja kouluissa.

 

Linnea Karlsson, valokuva
Kuva: Suvi Elo / MLL

Linnea Karlsson

Linnea Karlsson on lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja toimii Turun yliopiston Väestötutkimuskeskuksessa apulaisprofessorina ja keskuksen varajohtajana. Ennen nykyistä tehtäväänsä Linnea Karlsson on toiminut pitkään kliinisessä työssä lasten- ja nuorisopsykiatrian aloilla. Hän on varhaisen stressin terveysvaikutuksia selvittävän FinnBrain-syntymäkohortti-tutkimuksen toinen perustaja ja perehtynyt erityisesti lapsen psykososiaalisen kehityksen ja suoli-aivo–akselin kehittymistä koskeviin tutkimuslinjoihin. Linnea Karlsson toimi Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittohallituksen puheenjohtajana 2015 – 2017.

 

Katja Keisalan valokuvaJuontaja Katja Keisala

Katja Keisala on yhteiskuntatieteiden tohtori, joka opettaa Tampereen yliopistossa kasvatustieteitä. Hän on kiinnostunut monikulttuurisen kasvatuksen ja työelämän kehittämisestä ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.

 

 

 

Lue juontaja Katja Keisalan blogikooste viime vuoden tapahtumasta: Mitä me teemme sille, että jotkut lapset ovat aivan yksin?

 

#LOP2021 #LapsenOikeudet #tttv21
#MullaOnVäliä #SullaOnVäliä #OikeusHyväänKohteluun

 

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11.