Mahdollisuuksien tasa-arvo

Vappupuheiden monista viesteistä mieleeni jäi ajatus: Meidän pitää tehdä lapsista vahvoja, ettei meillä olisi niin paljon särkyneitä aikuisia. Taustalla on ajatus, että ehjinä pysyvät aikuiset luovat sellaisen ehjän yhteiskunnan, joka on ihmiselle hyvä.

Vakaa, turvallinen ja menestyvä yhteiskunta toimii aikuisten viisauden, aikuisten hyvän tahdon ja aikuisten toimintakyvyn varassa. Siksi on tärkeätä, että aikuiset eivät särkyisi kesken sen vastuun kantamisen, joka heille kuuluu.

Aikuisista riippuu myös, miten lasten elämä sujuu ja millaiset elämän eväät lapsi saa. Miten hänen taitonsa pääsevät kehittymään. Miten hänen perusluottamuksensa elämään ja usko omiin kykyihinsä ja innostus syntyvät ja lujittuvat.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa esillä on ollut paljon kysymys mahdollisuuksien tasa-arvosta. Taustalla on havainto siitä, että lasten lähtökohdat elämässä pärjäämiselle ja menestymiselle ovat hyvin erilaiset. Tiedämme, että lähtökohtien erot tuppaavat vaikuttamaan vahvasti siihen, miten lasten ja nuorten elämässä lopulta käy.  Erot lähtökohdissa vaikuttavat jopa elämän pituuteen ja terveyseroihin, ellei mitään tehdä erojen vaikutusten torjumiseksi.

Kun tavoitellaan mahdollisuuksien tasa-arvoa, yritetään pienentää lähtökohdissa olevien eroavuuksien vaikutusta. Mahdollisuuksien tasa-arvo voidaan ymmärtää eri tavoin. Ihmisoikeuksien julistuksessakin todetaan: Kaikki syntyvät vapaina ja tasa-arvoisina. Vaikka näin julistetaan, julistus ei silti merkitse sitä, että tasa-arvo oikeasti toteutuisi. Tarvitaan konkreettisia toimia niin, että se potentiaali, ne mahdollisuudet, jotka kussakin syntyvässä ihmisessä itsessään on, voisivat täydesti toteutua jokaisen ihmisen kohdalla.

Edellytykset ehjään aikuisuuteen

Lupaus mahdollisuuksien tasa-arvosta tarkoittaa lapsen kohdalla sitä, että yhteiskunnassa tuetaan erityisesti niitä perheitä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Niitä perheitä, joissa aikuiset ovat syystä tai toisesta enemmän tai vähemmän särkyneitä eivätkä sen takia juuri nyt kykene antamaan lapselle riittävää tukea. Mitä enemmän mahdollisuuksien tasa-arvo oikeasti toteutuu, sitä enemmän meillä on tulevaisuudessa ehjiä aikuisia, joiden parissa lasten on hyvä kasvaa ja vahvistua.

Aikuisten haavoittuvuus ja särkyminen on osa inhimillistä todellisuutta. Siksi tarvitaan yhteisöjä, joissa vuoron perään kannetaan toisten kuormia. Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on tällainen yhteisö, verotuksineen, lakeineen ja viranomaisineen. Sekä kansalaisjärjestöineen, joissa tehdään työtä ruohonjuuritasolla, ihon pinnalla ihmisten arjen parissa. Jotta mahdollisuuksien tasa-arvo vahvistuisi. Jotta yhteiskuntamme kehittyisi sellaiseksi, joka on ihmiselle hyvä.

 

Ilkka Kantola
puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry