Matkalla-toiminnassa tuetaan mielenterveyspalveluihin jonottavia nuoria

Mielenterveyspalvelujen pitkistä jonoista on puhuttu jo useamman vuoden ajan. Etenkin lasten ja nuorten palvelut ovat ruuhkautuneet ja yhä useampi nuori joutuu jonottamaan pitkään hoitoon pääsyä. Diakonissalaitoksen Vamos-nuortenpalvelun Matkalla-hanke tarjoaa 16–29-vuotiaille nuorille maksutonta tukea jonotusajan tueksi. Hankkeen juuret ulottuvat Linja20 -hankkeessa havaittuun tarpeeseen tukea mielenterveyspalveluihin jonottavia nuoria.

Matkalla-asiakkuus on tarkoitettu ensisijaisesti niille työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, jotka jonottavat mielenterveyspalveluihin, kokevat tarvitsevansa tiiviimpää tukea kuin mitä mielenterveyspalvelut pystyvät tarjoamaan sekä niille nuorille, joilla on erikoissairaanhoidon kontakti enää seurantatasolla tai tapaamiset ovat epäsäännöllisiä.

Toiminnan tarkoitus ei ole korvata varsinaista hoitosuhdetta tai terapiaa, vaan edistää nuoren hyvinvointia mielenterveyspalvelujen jonotusaikana. Tavoitteena on myös motivoida asiakasta jonotuksen jälkeen alkavaan erikoisairaanhoidon kontaktiin. Matkalla-hankkeen tarkoituksena on myös tarjota yksi työkalu lisää ruuhkautuvien mielenterveyspalveluiden purkamiseen.

Motivoivaa ja kannattelevaa tukea sekä yksin että ryhmässä

Matkalla-toimintaa on ollut Tampereella vuodesta 2022 ja Lahdessa 2023 alkaen, ja Turkuun hanke rantautui syksyllä 2023. Turun osalta hankkeessa työskentelee kaksi valmentajaa, sosionomi ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Linda Tuominen sekä sairaanhoitaja Perttu Tarvainen, jotka opiskelevat hankkeen aikana kognitiivisiksi lyhytterapeuteiksi. Lyhytterapiaa on tarjolla sellaisille halukkaille, joilla ei vielä ole erikoissairaanhoidon kontaktia tai päällekkäistä terapiasuhdetta.

Kuvassa Matkalla-hankkeen valmentajat Linda ja Perttu Turun jokirannassa. Heidän taustallaan näkyy joki ja Turun tuomiokirkko.
Kuvassa Turun Matkalla-toiminnan valmentajat Linda Tuominen ja Perttu Tarvainen.

Tapaamiset koostuvat pääasiassa motivoivasta ja kannattelevasta keskustelutuesta. Asiakkaita tavataan tilanteesta ja asiakkaan toiveesta riippuen 1–2 viikon välein. Yksilövalmennuksen lisäksi Matkalla-toimintaan kuuluu myös kerran viikossa kokoontuva intensiivinen, tavoitteellinen ja vertaistuellinen ryhmävalmennus, joka räätälöidään nuorten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kevään 2024 ryhmän teemana on kokonaisvaltainen hyvinvointi, jonka aiheet liittyvät muun muassa uneen, ravitsemukseen, liikuntaan ja mielen hyvinvointiin. Ryhmävalmennus on tarkoitettu kaikille Matkalla-nuorille, jotka haluavat mielekästä tekemistä arkeen, keinoja oman hyvinvointinsa tukemiseen ja arjessa jaksamiseen sekä vertaistukea muilta samanlaisessa elämäntilanteessa olevilta nuorilta.

Halu ja tarve toiminnan jatkamiselle on suuri

Matkalla-asiakkuuteen mahtuu kerrallaan 30 nuorta (15 nuorta / valmentajaa kohden) ja asiakkuuden kesto on n. 3-4 kuukautta. Nuoret ovat löytäneet palvelun piiriin hyvin ja ensimmäiset 30 asiakasta saatiin Turun Matkalla-toiminnan piiriin joulukuuhun 2023 mennessä. Asiakasvirta on jatkunut tasaisena alkuvuonna 2024, eikä asiakkaiden ole toistaiseksi tarvinnut jonottaa valmennukseen.

Matkalla-asiakkuuden maksuttomuus, matala kynnys, vapaaehtoisuus ja kiireettömyys ovat hankkeen suuria vahvuuksia. Turun toiminta jatkuu kesäkuun 2024 loppuun ja sen jatko on vielä selvityksen alla. Halu ja tarve toiminnan jatkolle on kuitenkin suurta ja yhteistyö ohjaavan tahon kanssa on sujuvaa.

Lisätietoa Turun Matkalla-hankkeesta Vamoksen sivuilta.

Teksti on osa VSLJ:n blogisarjaa jäsenjärjestöjemme tekemästä työstä. Blogisarjan tavoitteena on tehdä järjestöjen tekemää konkreettista ja tarpeisiin vastaavaa työtä näkyväksi.