Yhdessä enemmän - työmme järjestöjen toiminnan eteen

  • Toimimme alueen lastensuojelujärjestöjen yhteisenä äänenä.
  • Edistämme sekä järjestöjen ja kuntien että jäsenjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä.
  • Pyrimme vaikuttamaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen.
  • Teemme alueen lastensuojelujärjestöjen työtä tunnetuksi mm. palvelukoontien, erilaisten tilaisuuksien sekä viestinnän avulla.
  • Koostamme vuosittain yhteen jäsenjärjestöjemme tunnusluvut sekä lastensuojelujärjestöjen toimintaympäristön luvut.
  • Tarjoamme jäsenjärjestöjen työntekijöille mahdollisuuksia osaamisen jakamiseen järjestämällä kohtaamisen paikkoja.

VSLJ:n jäseneksi?

Jäseniä voivat olla rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt tai muut oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka edistävät lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa. Vuosittainen jäsenmaksu on 120 € yhdistyksille, joilla on palkattua henkilökuntaa ja 70 € yhdistyksille, joilla ei ole palkattua henkilökuntaa. Järjestön hallitus hyväksyy jäsenet kirjallisen hakemuksen perusteella.