Mielenterveyden ensiapu -koulutukset syksyllä 2021

Osallistu Mielenterveyden ensiapu -koulutuksiin verkossa! Syrjäytymisen ehkäisemisen hanke ja Mieli ry tarjoavat syksyllä 2021 kolme eri Mielenterveyden ensiapu -kokonaisuutta: Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 sekä Nuoren mielen ensiapu.

Kyseessä ovat ns. kansalaistaidon koulutukset eli osallistuminen ei vaadi mitään ennakko-osaamista aihepiiristä. Ennakko-osaaminen ei myöskään haittaa; monella koulutuksen käyneistä on kokemusta sote-alalta. Koulutusten tarkoituksena on lisätä tietämystä mielenterveydestä ja mielenterveyden häiriöistä sekä madaltaa kynnystä puhua aiheesta.

Koulutukset toteutetaan etävälitteisesti Teams-ja Moodle -alustoilla. Huomioi, että sinun tulee osallistua valitsemasi koulutuksen kaikkiin osa-alueisiin saadaksesi koulutustodistuksen! Kaikki koulutukset toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina eivätkä vaadi muiden koulutusten käymistä. Ilmoittautumiset sähköpostitse: sari.turpeinen@turku.fi. Osallistujat saavat omakseen kuhunkin koulutukseen kuuluvan kirjan.

Mielenterveyden ensiapu 1

Mielenterveyden ensiapu 1 (MTEA 1) sisältää kolme 2,5 tunnin webinaaria sekä noin seitsemän tuntia itsenäistä opiskelua. Kouluttajana toimii Mirja Erlund, Mieli ry.

Koulutuksen pääsisällöt:

 • Mielenterveys on osa hyvinvointia ja terveyttä
 • Tunnetaidot
 • Elämän monet kriisit ja niistä selviytyminen
 • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
 • Mielenterveys ja arjen taidot

Webinaarit 9.9., 16.9 ja 30.9. kello 13–15.30

Nuoren mielen ensiapu

Nuoren mielen ensiapu (NMEA) sisältää kaksi kolmen tunnin webinaaria sekä noin neljä tuntia itsenäistä opiskelua. Nuoren mielen ensiapu -koulutus on tarkoitettu työssään, vapaa-ajallaan tai lähipiirissään 7–18 -vuotiaita lapsia tai nuoria kohtaaville. Kouluttajana toimii Outi Mäkinen, Mieli ry.

Koulutuksen pääsisällöt:

 • Masentuneisuus ja ahdistuneisuus
 • Itsetuhoisuus
 • Netti ja pelaaminen

Webinaarit 22.9. ja 29.9. kello 13–16

Mielenterveyden ensiapu 2

Mielenterveyden ensiapu 2 (MTEA 2) sisältää kaksi 2,5 tunnin webinaaria sekä noin seitsemän tuntia itsenäistä opiskelua. Kouluttajana toimii Mirja Erlund, Mieli ry. Valitse joko syyskuun, lokakuun tai marraskuun koulutus!

Koulutuksen pääsisällöt:

 • Masennus ja ahdistuneisuus
 • Itsetuhoinen käytös ja itsemurhien ehkäisy
 • Psykoosisairaudet
 • Päihteiden käyttö
 • Mielenterveyden ensiavun askeleet ja niiden soveltaminen käytännössä

Syyskuun koulutus: Webinaarit 15. ja 22.9. kello 13–15.30

Lokakuun koulutus: Webinaarit 13. ja 20.10. kello 13–15.30

Marraskuun koulutus: Webinaarit 10.11. ja 17.11. kello 13–15.30

 

Tervetuloa mukaan! Lisätiedot sari.turpeinen@turku.fi

 

Syrjäytymisen ehkäiseminen on osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta. Sen tavoitteena on tukea erityisesti 15–29-vuotiaiden nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä.