Miessakit ry – Miestyön ytimessä jo vuodesta 1995

VSLJ:n jäsenjärjestöt kasvoivat jälleen syyskuussa, kun Miessakit ry liittyi täydentämään monipuolisten jäsenjärjestöjemme joukkoa. Miessakkien toiminnan juuret ulottuvat liki 30 vuoden taa, kun sosiaalipedagogi ja psykoterapeutti Antti-Veikko Perheentupa kiinnitti huomiota miesten enemmistöön päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatilastoissa. Myös ennenaikaisten kuolemien määrä oli suurempaa miesten keskuudessa. Syntyi ajatus vertaisuuteen perustuvista keskusteluryhmistä, Miessakeista, joiden tavoitteena on yhä tänäkin päivänä tukea miesten henkistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Miessakit kokoaa miehiä ryhmiksi ja verkostoiksi, ja tarjoaa monipuolisesti keskusteluapua ja vertaisryhmiä erilaisiin elämäntilanteisiin ja haasteisiin:

  • Erosta Elossa -toiminta tarjoaa neuvoa ja vertaistukea erotilanteisiin.
  • Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminta auttaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa kohdanneita miehiä.
  • Lyömätön Linja -toiminta tarjoaa apua niille miehille, jotka ovat käyttäneet väkivaltaa omia läheisiään kohtaan.
  • Vieraasta Veljeksi -toiminnassa suomalaismiehet toimivat vapaaehtoisina työelämän mentoreina maahanmuuttajamiehille.
  • MASI- toiminta ylläpitää isien toimintakykyä oman tai perheessä kohdatun masennusoireilun aikana.
  • Isyyden Tueksi -toiminnalla pyritään saattamaan nykyinen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi.

Tukitoiminnan lisäksi Miessakit osallistuu miehiä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, tutkimus- ja julkaisutoimintaan sekä erilaisiin alan kansainvälisiin verkostoihin.

 

Yhä useampi mies osaa ja uskaltaa hakea apua

Vuosittain 1500–2000 miestä saavat tukea Miessakkien palveluista ja asiakasmäärät ovat kasvussa, sillä miehet osaavat yhä paremmin sanoittaa haasteitaan ja hakea niihin matalalla kynnyksellä apua. Järjestön toiminta tapahtuu pääosin Helsingin, Lahden, Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion seuduilla, mutta verkkopalvelut mahdollistavat sen, että apua voi saada koko Suomen laajuudella. Hyöty yksilölle on merkittävä: vanhemmuuden taidot paranevat, masennusoireet vähenevät, kokonaisvaltainen toimintakyky paranee ja maahan muuttaneiden miesten sopeutuminen suomen kieleen ja työelämään helpottuvat. Miehiltä saaduissa palautteissa korostuu kiitollisuus Miessakkien avusta elämän muutoskohdissa.

Vaikka palvelut ovat suunnattu pääasiassa yksilöille, koskettavat toiminnan hyödyt välillisesti kokonaisia perheitä. Erotilanteet helpottuvat keskusteluavun myötä, perheen sisäinen vuorovaikutus paranee ja perheväkivalta vähenee. Miessakkien tekemä työ on merkityksellistä paitsi yksilön ja perheiden näkökulmasta, myös yhteiskunnallisella tasolla.

 

Miessakit pyrkivät vastaamaan ajankohtaisiin ilmiöihin ja tarpeisiin

Miessakit pyrkii tulevaisuudessakin vastaamaan yhteiskunnan ajankohtaisiin ilmiöihin. Esimerkiksi vuonna 2023 käynnistynyt Konkkaronkka -toiminta tarjoaa apua taloushaasteita kokeville yrittäjämiehille ja vastaa siten talouskriisin aiheuttamiin yksilötason haasteisiin. Vaikka Miessakit kehittää toimintaansa jatkuvasti ja ulottaa palvelunsa yhä useamman miehen saataville, ei miestyö tule tekemällä valmiiksi. Vuonna 2023 tehty kokeilu osoitti, että Suomessa tulisi olla vuosittain ainakin 40 miesten eroryhmää, mutta järjestön Erosta Elossa -toiminnan resurssit eivät siihen yksinään riitä. Järjestö etsiikin aktiivisesti yhteistyökumppaneita uusien ryhmien toteuttamiseksi.

Lisätietoja Miessakit ry:stä löydät järjestön verkkosivuilta osoitteesta www.miessakit.fi.

 

Teksti aloittaa VSLJ:n blogisarjan jäsenjärjestöjemme tekemästä työstä. Blogisarjan tavoitteena on tehdä järjestöjen tekemää konkreettista ja tarpeisiin vastaavaa työtä näkyväksi.