Mitä kuuluu? -kokeilun toteutuminen

Maailman tärkein kysymys on ”Mitä sulle kuuluu?”

Kevään kynnyksellä mediassa oli esillä Turun keskustan levoton tilanne ja turvattomuuden tunne. Asiasta uutisoitaessa sain yhteydenoton Turun Bisnesseurasta, joka halusi antaa panoksensa yhteiseen hyvään. Heillä oli halukkuutta osallistua lasten ja nuorten tukemiseen keskustan alueella. Tukenasi ry:n puolesta olimme valmiit keräämään joukon yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia sillä ajatuksella, että tuodaan matalla kynnyksellä aikuisia nuorten pariin. Lupasimme vastata osallistujien koulutuksesta, heidän tukemisestaan ja ohjauksestaan ”projektin” aikana.

Yhdessä tekeminen – Keitä muita tässä on mukana?

Tiesin, että asian ympärillä toimii jo joukko Turun kaupungilla virkatyössä olevia ihmisiä, jotka valmistelivat osaltaan jalkautuvantyön pilottia (myöhemmin Poppi-pilotiksi nimetty toiminta), joten selvittelin miten vapaaehtoistoiminnan voisi saada osaksi tätä kokonaisuutta. Olin yhteydessä myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän nuorisosihteeri Tiina Karppiseen ja sain tietää, että myös heillä on suunnitteilla jalkautuvaan tukeen liittyvää toimintaa. Todettiin, että eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen toisi vankan pohjan organisaatiorajat ylittävälle yhteiselle työlle.

Yhteiset pelisäännöt ovat tärkeitä

Vaikka alkuvaiheessa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien hyödyntämistä ei ollut kokonaisuudessa huomioitu, niin asian edetessä todettiin, että on hienoa, kun tärkeän asian äärellä on nyt useita tahoja, jotka haluavat laittaa kortensa yhteiseen kekoon.

Turun kaupungin Poppi-pilotti ja Mitä kuuluu? -kokeilu toimivat erillisinä, mutta samaan aikaan toimivina kokonaisuuksina. Yhdessä katsoimme tärkeäksi, että yhteistyö rakennetaan suunnitelmallisesti. Näin saatiin esimerkiksi työstä nousevat kokemukset raportoitua yhteismitallisesti. Yhteinen WhatsApp-ryhmä toi mahdollisuuden käydä tarvittaessa viestintää erityistilanteista. Yhteistyöllä pystyimme järjestämään jalkautumisvuorot siten, että saimme parhaan hyödyn kokeiluista.

Järjestöillä ja vapaaehtoistyöntekijöillä on paljon annettavaa yhteisiin talkoisiin

Eri toimijoiden välisten pelisääntöjen sopimisen jälkeen lähestyin sähköpostitse muutamia järjestöjä yhteistyöehdotuksen merkeissä. Tärkeänä lähtökohtana oli, että nopeasta aikataulusta johtuen, jalkautuvaan työhön osallistuisivat parityönä järjestöjen ammattihenkilöt ja järjestön omat koulutetut ja kokeneet vapaaehtoistyöntekijät, joille vapaaehtoistoiminnan periaatteet ovat jo selkeät.

Kokeiluun osallistuivat seuraavat organisaatiot/toimijat:

 • Tukenasi ry
 • Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
 • Turun Tyttöjen Talo / Auralan Nuoret ry
 • Varsinais-Suomen Sininauha ry
 • Valo-Valmennusyhdistys ry
 • Linkki-toiminta / Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt – VSLJ ry
 • Veturointi-toiminta / Auta Lasta ry
 • Lasten ja nuorten keskus ry / Saapas-toiminta
 • Turun Bisnesseura ry
 • Turun Ydinkeskustayhdistys ry
 • X-Sec Turvapalvelut

Suunnittelusta toteutukseen

Mitä kuuluu? -kokeilun päätavoitteina olivat:

 • Toimia nuorille läsnä olevina aikuisina ja kuunnella mitä heille kuuluu
 • Ohjata tarvittaessa nuoria heille tarjottavien palvelujen piiriin
 • Arvioida matalankynnyksen kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia jalkautuvan toiminnan kokonaisuudessa

Työntekijöille ja vapaaehtoisille järjestettiin Lasten ja nuorten keskus ry:n Saapas-toiminnan vastuuhenkilö Ville Viljakaisen toimesta sparraus, joissa käsiteltiin jalkautuvan työn perusperiaatteet ja yhteiset pelisäännöt. Mitä kuuluu? -kokeilu toteutui aikavälillä 25.4.-31.5.2022. Mukana kokonaisuudessa oli yhteensä 11 eri organisaatioita, 13 työntekijää ja 16 vapaaehtoistyöntekijää. Jalkautumisvuoroja yhteensä 46, joista toteutui 44. Yhden vuoron kohdalla molemmat jalkautujat olivat sairaana eikä sijaisia ollut saatavilla.

Kokeilun aikana työparit liikkuivat koko keskustan alueella ja kohtasivat yhteensä 412 nuorta, joiden ikäjakauma oli 8–29 vuotta. Raporttien perusteella nuoret ottivat työparit hyvin vastaan ja he olivat pääosin mielissään kysymyksestä "Mitä kuuluu?". Useat kysyivät myös vastavuoroisesti, mitä teille kuuluu.

Keskusteluissa nuoret nostivat esille mm. vähäiset mielenterveyspalvelut ja terapiajonot. Työhön ja opiskeluun sekä vapaa-ajanviettoon liittyviä asioita. Nuoret toivoivat vielä parempaa palveluista tiedottamista. Mitä kuuluu? -kokeilun aikana työparit saivat myös mahdollisuuden ohjata nuoria palvelujen piiriin. Tällaisia ohjaamisia olivat mm. Ohjaamoon palvelujen piiriin opastamista, nuorelle soittamista seuraavana päivänä asioiden lisäselvittämistä varten tai rekrymessuille, etsivän nuorisotyöhön ja järjestön palvelujen piiriin ohjaamista. Erityishuomiona se, että nuoret halusivat puhua myös mukavista asioista, kuten kesäloman odotuksesta ja arkipäivän asioista.

Kokemuksia toiminnasta

Järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten raporteista nousi esille, että he kokivat nuorten kohtaamisen tärkeäksi ja jalkautuva työ tuntui merkitykselliseltä. Palaute päivystysvuoroista oli positiivista ja innostunutta. Jalkautuminen koettiin myös turvalliseksi.

Nuoret kokivat kohtaamiset pääosin hyvinä, nuoria ohjattiin palvelujen piiriin ja mukana olleet työntekijät kokivat työn merkitykselliseksi. Näin ollen kokeilua voidaan pitää kokonaisuudessaan onnistuneena ja tarpeellisena. Kokeilusta saadut kokemukset olivat ennakko-oletusten mukaiset ja matalankynnyksen kansalaistoiminnalla, ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia hyödyntämällä voidaan tuoda lisäarvoa jalkautuvan toiminnan kokonaisuuteen.

Vastuutoimijana Tukenasi ry koki yhteistyön kaikkien osapuolten kanssa mielekkäänä ja tuntui hienolta saada monien toimijoiden yhteistyö toimimaan näin ketterästi tärkeän asian puolesta.

 

Katja Suominen

toiminnanjohtaja, Tukenasi ry