Naapurissa kuin kotonaan – MLL:n Varsinais-Suomen piirin kotoutumista tukeva Naapuri-hanke

Helmikuussa 2022 Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan käynnisti valtavan pakolaisaallon Euroopassa. Ensimmäisen vuoden aikana Suomeen saapui noin 50 000 ukrainalaista, joista kolmasosa oli lapsia. Moni suomalainen koki tärkeäksi auttaa niin sodan keskellä olevia kuin Suomeen saapuvia ukrainalaisia. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri alkoi kouluttaa paikallisia vapaaehtoisia vastaanottamaan Ukrainasta paenneita perheitä ja auttamaan heitä sopeutumaan uuteen arkeen Suomessa. Kokeilusta syntyi lopulta Naapuri-hanke, joka käynnistyi STEA-avustuksen myötä maaliskuussa 2023. Hankkeen käynnistyessä kohderyhmä laajentui koskettamaan kaikkia tukea tarvitsevia maahan muuttaneita lapsiperheitä.

Kotoutumista ja kulttuurien vuoropuhelua

Kuvassa kolme aikuista ja kaksi lasta katsovat kameraan ja hymyilevät. Keskellä seisovalla naisella on kädessään keilapallo, taustalla näkyy keilarata.
Someron Naapuri-toiminnan ystäväperheet keilaamassa.

Naapuri-toiminnan tavoitteena on tukea maahan muuttaneiden lapsiperheiden kotoutumista MLL:n paikallisyhdistysten tarjoamien kohtaamispaikkojen ja toiminnan, kuten perhekahviloiden, kerhojen ja erilaisten tapahtumien kautta. Naapuri-vapaaehtoiset tutustuttavat uusia naapureitaan uuteen arkeen esimerkiksi antamalla vinkkejä suomalaisiin sääolosuhteisiin, harrastusmahdollisuuksiin, luontoon tutustumiseen sekä käytännön arkeen. Joskus myös konkreettinen arkinen apu ostoksilla, asunnon hakemisessa, opintojen ja työn hakemisessa sekä muun paperibyrokratian kanssa on ollut tarpeen.

Matalan kynnyksen toiminta auttaa tärkeiden vertaissuhteiden ja tukiverkostojen luomisessa, hälventää epätietoisuutta uudesta tilanteesta, vahvistaa maahan muuttaneiden osallisuutta ja toimijuutta sekä mahdollistaa eri kulttuurien kohtaamisen. Vapaaehtoisille toiminta tarjoaa merkityksellisen vapaa-ajan harrastuksen, uusia ystävyyssuhteita sekä vahvistaa omaa toimijuutta auttajana. Erityisen ilahduttavaa on, että moni Naapuri-toiminnan kautta tukea saaneista on jo lähtenyt mukaan vapaaehtoiseksi, mikä on ollut heille voimaannuttava kokemus.

Naapuri-toiminnasta on kehittynyt vastavuoroista toimintaa, jossa myös uudet naapurit haluavat tutustuttaa suomalaisia oman kulttuurinsa erityispiirteisiin esimerkiksi tanssin, liikunnan ja yhteisen ruuanlaiton avulla. Tällä tavoin myös vapaaehtoisuuden roolit muuttuvat ja kehittyvät. Monella paikkakunnalla järjestetään esimerkiksi Makuja maailmalta -iltoja, joissa tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin yhteisen kokkailun parissa. Toiminnan vastavuoroisuus vähentää erilaisia ennakkoluuloja ja auttaa huomaamaan kulttuurien ja ihmisten välisiä yhteneväisyyksiä eroavaisuuksien sijaan.

Toiminnan monipuolisuus madaltaa osallistumiskynnystä

Naapuri-hankkeen toiminnan alku on sisältänyt toimintojen käynnistystä, vapaaehtoisten koulutusta ja rekrytointia, ammattilaisverkostojen luomista sekä paikallisyhdistysten kannustusta mukaan Naapuri-toimintaan. Paikallisyhdistykset ovat käynnistäneet toimintaa muun muassa kielikahviloiden, kansainvälisten kohtaamispaikkojen ja Makuja maailmalta -iltojen merkeissä.

Kuvassa Naapuri-toiminnan osallistujia pöydän ääressä. Ihmiset nauravat. Pöydän päässä seisoo nainen, joka on heittämässä pientä palloa.
Moni toiminnasta tukea saanut on lähtenyt myöhemmin itse vapaaehtoiseksi toimintaan.

Monipuolinen Naapuri-toiminta onkin löytänyt kohderyhmänsä hyvin ja toimintaan on lähtenyt mukaan paljon yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja paikallisyhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneita ihmisiä. Toiminnan piiriin on löytänyt myös heitä, joille monikulttuurinen toiminta ei ole ollut aiemmin tuttua. Esimerkiksi Somerolla toiminta on jo vakiintunut viikoittaisten tapahtumien ja ystäväperhetoiminnan myötä ja uusia naapureita on autettu harrastusten, opintojen ja työpaikkojen löytämisessä. Naapuri-toiminnan vapaaehtoiset ja heidän uudet naapurinsa ovat kokeneet merkitykselliseksi yhdessäolon ja toiminnan myötä on syntynyt aitoja ystävyyssuhteita.

Toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään siten, että yhä useamman olisi helppo osallistua omien voimavarojensa mukaan. Tarkoitus on, että vapaaehtoistoiminta tukee entistä enemmän maahan muuttaneita löytämään oman polun yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi ja tuomaan siten esiin omaa ääntään ja kokemuksiaan.

Naapuri-toiminnasta heränneisiin kysymyksiin vastaavat mielellään hankekoordinaattorit Elizabelle Laine (elizabelle.laine@mll.fi) ja Anne Brunberg (anne.brunberg@mll.fi).

Lisätietoja Naapurit-hankkeesta MLL:n Varsinais-Suomen piirin sivuilta.

Teksti on osa VSLJ:n blogisarjaa jäsenjärjestöjemme tekemästä työstä. Blogisarjan tavoitteena on tehdä järjestöjen tekemää konkreettista ja tarpeisiin vastaavaa työtä näkyväksi.