Nuuskan käyttö on täysin turhaa!

Nuorten nuuskan käyttö on lisääntynyt merkittävästi, ja yhä nuoremmat altistuvat nikotiinituotteiden terveyshaitoille. Käytetyt nuuskapussit ja tyhjät nuuskakiekot ovat tuttu näky niin kaduilla, puistoissa kuin urheilupaikoilla. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Säkitön syyskuu -kampanjalla halutaan edistää nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä nuuskattomuutta ja lisätä nuuskatietoutta. Syyskuisen kampanjan teemana on tänä vuonna ”Nuuska on **skaa”. Tällä halutaan tuoda esille nuuskan haitallisuutta sekä ihmisille että ympäristölle, ja myös sitä, että nuuskan käyttö on täysin turhaa. Tämän vuoden kampanjakasvoina toimivat Turun palloseuran (TPS) jääkiekkoilijat Aarne Intonen ja Eetu Liukas.

Kampanjan kasvot Aarne Intonen ja Eetu Liukas
kuva: Maria Kujanpää/InnoAboa

Nuuska on haitallista sekä ihmisille että ympäristölle

Maahan heitetyt nuuskat ovat maatumatonta ongelmajätettä. Tupakkateollisuus kiihdyttää ilmastonmuutosta, tuhoaa metsiä, aiheuttaa metsäpaloja ja tuottaa valtavasti jätettä. Lisäksi viljelyssä käytetään suuria määriä kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita, jotka muodostavat vakavan ympäristöllisen terveysongelman.

Nuuska on monella tavalla terveydelle haitallinen tupakkatuote. Nuuska sisältää lukuisia syöpävaarallisia ja myrkyllisiä aineita kuten nikotiinia, kadmiumia, kromia, nikkeliä, arsenikkia ja lyijyä.

– Nuoren elimistö on herkkä haitallisille aineille ja sen vuoksi pitkäaikaisen nuuskan käytön haitat ovat nuorelle suurempia kuin aikuiselle, kampanjavastaava Jenni Vaskelainen kertoo.

Sen lisäksi että nuuska on haitallista käyttäjälle, se on haitallista myös ympäristölle. Maahan päätyneet nuuskat ovat myrkyllistä ja vaarallista jätettä eläimille ja ympäristölle.

– Maassa olevista nuuskapusseista irtoaa haitallisia aineita maaperään ja vesistöihin. Lisäksi nikotiini on myrkkyä eläimille, Vaskelainen muistuttaa.

Myös nuuskan valmistus on ympäristölle haitallista. Tupakkateollisuus kiihdyttää ilmastonmuutosta ja ekologista epätasapainoa, muun muassa tuhoamalla metsiä ja tuottamalla valtavan määrän jätettä.

Kampanja käynnistyy etätapahtumalla

Kampanja käynnistyy etätapahtumalla 1.9. klo 9.00-10.45. Tapahtuma on avoin kaikille nuorille ja nuorten parissa toimiville aikuisille. Etätapahtumassa on kampanjakasvojen HC TPS:n Eetu Liukkaan ja Aarne Intosen ajatuksia urheilusta ja elämäntavoista sekä sen lisäksi somevaikuttaja, tubettaja Mikael Sundberg esiintyy tapahtumassa. Tapahtumassa kuullaan myös nuorten ajatuksia, sillä nuuskan käyttöä, nuuskan haittoja ja ympäristövaikutuksia pohditaan nuorista koostuvassa paneelikeskustelussa.

Nuorten nuuskan käyttöön puuttumiseen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ymmärtämiseen tarvitaan tietoa nuuskasta ja sen aiheuttamista haitoista. Säkitön syyskuu -kampanjan aikana nuoria, nuorten huoltajia ja heidän parissaan toimivia ammattilaisia rohkaistaankin ottamaan nuuska puheeksi monitahoisesti.

– Olennaista on viestittää, että nuuskan käyttö on täysin turhaa!

Kampanjan yhteistyökumppaneina ovat Ankkuri-hanke, Turun ammattikorkeakoulu, HC TPS, Turun kaupunki, FlowPark, Lähitapiola Varsinais-Suomi, CampusSport, OnniBus ja Liiku ry.

Lisätietoja:

Säkitön syyskuu on Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin yksi päätuotoksista. Kampanjan perusrunko on tuotettu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä (Turun ammattikorkeakoulu) tehdyssä osaprojektissa. Kampanjasuunnittelu on toteutunut yhdessä 16–18-vuotiaiden nuorten kanssa.