Ole rohkea ja reilu -työpajatoiminta lapsille ja nuorille edistämään moninaisuuden hyväksyntää

Yhteiset Lapsemme ry tarjoaa lapsille ja nuorille Ole rohkea ja reilu -työpajoja, joissa käsitellään moninaisuutta, rasismia ja siihen puuttumista, ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Teemoja lähestytään taidelähtöisten ja toiminnallisten menetelmien, kuten draaman, liikkeen, kuvataiteen ja ohjatun keskustelun avulla. Menetelmät antavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden eläytyä erilaisiin tilanteisiin ja rooleihin sekä käsitellä teemoja etäännytetysti ja turvallisessa ympäristössä. Työpajojen tavoitteena on edistää moninaisuuden hyväksyntää ja ymmärrystä sekä vahvistaa puuttumisen ja välittämisen taitoja. Päiväkodit, koulut ja vapaa-ajan ryhmät voivat tilata maksuttomia työpajoja ryhmilleen. Ole rohkea ja reilu -työpajoja ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset ja opiskelijat. Työpajatoiminta on osa Yhteiset Lapsemme ry:n rasisminvastaista vaikuttamistyötä, jota sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla.

Konkreettisia keinoja puuttua kiusaamiseen ja syrjintään

Ole rohkea ja reilu -työpajat ovat lisänneet lasten ja nuorten keskuudessa moninaisuuden arvostusta, korostaneet ystävyyden ja yhteisöllisyyden sekä välittämisen kulttuurin tärkeyttä. Työpajat ovat vahvistaneet kunnioittavaa ilmapiiriä lasten ja nuorten elinympäristöissä. Työpajojen ansioista lapset ja nuoret ovat pohtineet konkreettisia keinoja ottaa toiset huomioon ja puuttua kiusaamiseen sekä syrjintään. Työpajojen voidaan katsoa edistävän paitsi monikulttuuristen, myös kaikkien lasten ja nuorten hyvinvointia omassa arjessaan.

Työpajat ovat vaikuttaneet paitsi lapsiin ja nuoriin myös Ole rohkea ja reilu -ohjaajiimme sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviin aikuisiin. Lasten ja nuorten työpajan aikana kokemat oivallukset ja käydyt keskustelut liikauttavat myös vapaaehtoisen ohjaajan ja ryhmän oman työntekijän ajatusmaailmaa ja tarjoavat aikuisille uusia näkökulmia moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.

Toiminta laajenee Turkuun

Ole rohkea ja reilu -työpajatoimintaa toteutetaan tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä. Marraskuun 4. ja 5. päivä järjestetään vapaaehtoisten koulutus Turussa. Ensi vuonna on tarkoitus laajentaa toimintaa myös Tampereelle. Koulutukseen voivat ilmoittautua yli 16-vuotiaat vapaaehtoiset, jotka haluavat edistää moninaisuuden arvostusta ja osallistua rasisminvastaiseen työhön. Vapaaehtoisilta ei vaadita erityistaitoja, vaan ohjaaminen onnistuu kaikilta koulutuksemme käyneiltä. Vapaaehtoisten tulee olla kiinnostuneita lapsi- ja/tai nuorisoryhmien ohjaamisesta. Työpajat ohjataan pääosin päivisin. Toivomme vapaaehtoisporukkaamme eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia vapaaehtoisia. Toivomme, että vapaaehtoiset sitoutuvat ohjaamaan työpajan vähintään kerran kuussa.

Työpajoja vetänyt vapaaehtoinen Nanna Känninen suosittelee tätä vapaaehtoistyötä ihmisille, jotka ovat sosiaalisia, valmiita kohtaamaan muita ihmisiä ja joustavia. ”Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa, joka tuntee siihen paloa. Pitää olla valmis tekemään pyyteettömästi hymypalkalla”, hän sanoo.

Jaakko Lavonius,
Kansalaistoiminnan koordinaattori, Yhteiset lapsemme ry

Kuva;
Vesa Vattula