Opitaan toisiltamme – yhdessä olemme enemmän

Sateenkaari Koto ry:n Opetuskoti Mustikka ja Pikku Mustikka ovat matalan kynnyksen palveluja maahanmuuttajanaisille. Ne tarjoavat neuvontaa, koulutusta ja kohtauspaikan äideille ja pienille lapsille, jotka jäävät kotoutumisen alkuvaiheessa helposti varjoon ja kotoutuminen voi olla katkonaista. Oikealla ja asiakaslähtöisellä ohjauksella voimme tukea naisia heidän omalla koulutus- ja työllistymispolullaan sekä vahvistaa koko perheen ylisukupolvista hyvinvointia.

Palveluohjausta moninaisiin haasteisiin maahanmuuttajan arjessa

Mustikoiden lisäksi pop up –palveluohjausta tarjotaan kaikille maahanmuuttajille myös päiväkotien ja perhekeskusten yhteydessä. Pop up -pisteissä saa apua arjen asiointipulmiin, esimerkiksi monenlaiseen viranomaisasiointiin. Ihmisten huolet ovat moninaisia ja ne voivat liittyä esimerkiksi päivähoidon tuloselvitysten tekemiseen, lasten koulunkäynnin tukemiseen, työllistymiseen, terveydenhoitoon, opiskelupaikan etsimiseen tai asumisasioihin. Palveluohjaajat eivät ole keskittyneet vain tiettyihin asioihin, joten se voi mahdollistaa laajan ja luottamuksellisen syventymisen perheen tilanteeseen.

Oppia tunnistetun tarpeen mukaan

Toimintaa kuvaa slogan ”Opitaan toisiltamme – yhdessä olemme enemmän”. Jokaisen ihmisen polku tai tuen tarve otetaan yksilöllisesti huomioon ja hänelle räätälöidään oma suunnitelma naisen omista toiveista lähtien. Mustikassa on järjestetty yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia teemaryhmiä. Koulutiellä-kurssi tukee koululaisten vanhempia, Vanhemmuuden tuki-kurssilla käsiteltiin erilaisia vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä ja Marjat-hankkeen terveysneuvonnassa on puolestaan käsitelty naisten terveyttä. Voimatanssi-ryhmässä on puolestaan liikuttu vahvistaen itseilmaisua.

Mustikoissa on tarjolla erilaisia teemaryhmiä, työvalmennusta ja työkokeilua. Työvalmentajan tarjoama tuki sekä välittäjänä toimiminen opiskelijan, oppilaitoksen ja työantajan välillä on edellytys aiempaa varhaisempaan työelämään siirtymiseen. Mustikassa voi tunnustella kiinnostustaan eri aloille ja saada tuntumaa suomalaisesta työelämästä myös työkokeilun keinoin.
Mustikkaan voi tulla myös ilman selkeämpiä ammatillisia tavoitteita, juomaan vaikka kupin kahvia ja tutustumaan ihmisiin. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki maahanmuuttajanaiset pienten lasten kanssa.

Lue lisää Mustikan toiminnasta ja seuraa meitä Facebookissa!

Satu Husso
Opetuskoti Mustikka, palvelumuotoilija
Sateenkaari Koto ry, puheenjohtaja