Järjestöjen osaamista tarvitaan lapsi- ja perhepalvelujen osaamis- ja tukikeskustyössä

Suomeen ollaan kehittämässä viittä osaamis- ja tukikeskusta (OT) osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Yksi tukikeskuksista sijoittuu länsirannikolle Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle. OT-keskusten tehtäviä määrittelevä keskittämisasetus on valmisteilla. Taustalla ovat useissa selvityksissä esiin tuodut palvelujärjestelmän haasteet: kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat lapset perheineen jäävät usein vaille riittävää apua ja nykyisillä kehittämisrakenteilla tutkimustiedon ja uusien vaikuttavien työmenetelmien vieminen lastensuojelun työntekijöiden tueksi ei ole riittävää.

Osaamis- ja tukikeskuksen tehtävä

Osaamis- ja tukikeskuksen tehtäviä ovat asiakastyö sekä kehittämis-, koulutus- ja tutkimustoiminta. OT:n tehtävä on tukea erityis- ja perustasoilla tehtävää työtä tarjoamalla apua asiakastyöhön ja kehittämällä palveluja. OT-keskus tarjoaa vaativia palveluja ja hoitoa pienelle ryhmälle asiakkaita, joiden hoito edellyttää kaikkein vaativinta moniammatillista osaamista (n. 1% asiakkaista).

OT-keskuksen rooli korostuu sellaisissa vaativissa asiakastilanteissa, joissa yhden ammattiryhmän osaaminen ei riitä, vaan lapsi ja perhe tarvitsevat vahvaa moniammatillista osaamista sekä tuen ja hoidon kokonaisuuden yhteensovittamista. Asiakastyön osalta OT-keskuksen asiakasryhmiä ovat muun muassa nuoret, joilla on vakavista mielenterveys, rikos- ja päihdeongelmista johtuva sijaishuollon tarve. Myös perheet, joissa on vaikea huolto- ja tapaamisriita tai vakavia väkivaltaan liittyviä ongelmia, saattavat tarvita OT-keskustasoista palvelua.

Järjestöt palveluntuottajina

Sosiaalihuollossa järjestöt vastaavat tällä hetkellä useiden vaativien palvelujen tuottamisesta, kuten päihteitä käyttäneiden äitien kuntoutuksesta, koulukotipalveluista ja avun tarjoamisesta kriisin tai trauman kokeneille asiakkaille. Niin länsirannikon suunnittelussa, kuin kansallisessa työryhmässäkin järjestöjen tuottama osaaminen on nähty tärkeäksi osaksi OT-keskustyötä.

Vaativia palveluja tuottavat järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana länsirannikon OT-keskussuunnittelutyössä. Suunnittelutyötä on tehty OT-johtoryhmässä, jossa järjestötaustaisina asiantuntijoina ovat toimineet Jussi Ketonen (Perhekuntoutuskeskus Lauste) ja Oona Ylönen (Turun ensi- ja turvakoti). Myös alatyöryhmissä on järjestötaustaisia asiantuntijoita.

Tämän hetkisen länsirannikon OT-keskuksen perustamissuunnitelman mukaisesti OT-keskukset rakentuvat ydinyksiköstä (vastaa mm. toiminnan koordinaatiosta), osaamistiimeistä (OT:n asiakasryhmien ympärille muodostettuja tiimejä, jotka tarjoavat konsultaatio- ja jalkautuvaa asiantuntijatukea) sekä sijaishuollon ja psykiatrian vaativan tason palvelua tarjoavasta yhdistelmäyksiköstä. Esimerkiksi vaativien erotilanteiden, vakavan lähisuhdeväkivallan sekä vaativan sijaishuollon osaamistiimeissä järjestöjen osaaminen tulee olemaan olennainen osa palvelua.

Osaamis- ja tukikeskuksia rakennetaan vauhdilla sekä kansallisesti että alueellisesti. On tärkeää, että eri toimijat ovat jo suunnitteluvaiheessa mukana OT-palveluiden hengen mukaisesti.

 

Oona Ylönen                                   Jussi Ketonen                           Anniina Kaittila
Toiminnanjohtaja                                  Kehitysjohtaja                               Hankeagentti
Turun ensi- ja turvakoti       Perhekuntoutuskeskus Lauste                  Lupa auttaa! -hanke