Perhevapaalta työelämään – valmennuksia vanhemmille Turussa

Perhevapaalta työelämään hanke

 

Perhevapaalta työelämään- hankkeen ydintehtävä on luoda keinoja sujuvampaan siirtymiseen perhevapaalta kohti työelämää. Hankkeessa tarjotaan työelämä-, ura- ja työnhakuvalmennusta vanhemmille, jotka kokevat epävarmuutta työhön paluusta.

Valmennukset alkavat alkusyksystä 2021, ja ne toteutetaan sekä ryhmä- että yksilöohjauksena. Ne sisältävät yksilöllistä ja ratkaisukeskeistä työskentelyä, joiden avulla tuetaan perhevapaalaisen mahdollisuuksia, voimavaroja ja myönteisiä tulevaisuuden näkymiä. Valmennuksia järjestetään Helsingin, Turun, Tampereen, Kuopion, Oulun sekä Lapin maakunnan alueilla. Myös lähialueiden vanhemmat ovat tervetulleita valmennuksiin.

Perhevapaalta työelämään on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima valtakunnallinen hanke vuosina 2021-2022.

 

Valmennuksia perhevapaalaisille

 

Perhevapaalta työelämään -valmennus on vanhemmille räätälöityä uravalmennusta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa siirtymistä perhevapaalta lähemmäs työelämää. Valmennus on rentoa, kannustavaa ja käytännönläheistä. Sen aikana etsitään yhdessä tietoa ja ratkaisuja yksilöllisesti. Valmennuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi:

  • omien vahvuuksien ja urasuunnan selvittämistä
  • työnteon vaihtoehtoja
  • koulutusmahdollisuuksia
  • nykyaikaista tuloksellista työnhakua
  • erottuvien yksilöllisten työnhakupapereiden tekemistä
  • suhteiden ja verkostojen hyödyntämistä
  • työn ja perhe-elämän tasapainottelua
  • arjen haasteiden helpottamista
  • tukiasioita
  • omien voimavarojen ja hyvinvoinnin tukemista ja kohentamista

Valmennukseen osallistuminen selkeyttää ajatuksia seuraavista askeleista urapolulla ja sen aikana tehdään konkreettinen suunnitelma jatkoa varten.

Turun valmennuksista vastaavat Aurakoulutus Oy ja Turun TAITO-Koulutus Oy. Valmennuksia toteutetaan Turussa hyvien kulkuyhteyksien varrella, osoitteissa Läntinen Pitkäkatu 21–23 D ja Aninkaistenkatu 7. Palvelu kestää 3kk ja se sisältää  14h yksilövalmennusta ja 10h ryhmävalmennusta. Tapaamisajat sovitaan yhdessä valmennettavan kanssa.

Kenelle?

 

Valmennukseen voi osallistua perhevapaalla olevat varsinais-suomalaiset vanhemmat erilaisine työmarkkinatilanteineen, koulutustaustoineen, aikatauluineen ja tavoitteineen.

Valmennukset ovat maksuttomia, eivätkä sido mihinkään.

Valmennusta on tarjolla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, kurdiksi (sorani tai kurmandzi), persiaksi ja mandariinikiinaksi.