Serene-toimintaan haetaan hanketyöntekijää

MIELI Lounais-Suomen mielenterveys ry:n Serene-toimintaan haetaan hanketyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen. Alla työpaikkailmoitus luettavissa kokonaisuudessaan:

Jo 10 vuoden ikään ehtinyt Serene -työmuotomme toimii pakolaisena tai turvapaikanhakijana maahan tulleiden mielenterveyden edistämiseksi. Teemme työtä niin ruohonjuuritasolla Varsinais-Suomessa kuin asiantuntijaverkostoissa valtakunnallisesti. 

Työnkuva on monipuolinen ja se sisältää sekä asiantuntijatehtäviä että konkreettista ohjaustyötä. Tehtäviin voi kuulua ryhmätoiminnan suunnittelua ja ohjausta, mielenterveyttä tukevan materiaalin tuottamista, vapaaehtoistoiminnan koordinointia sekä koulutuksen ja viestinnän tehtäviä. Yhteistyö muiden järjestöjen, kuntatoimijoiden ja viranomaistahojen kanssa on keskeisessä roolissa. Toimintaamme osallistuvat tulevat erilaisista kieli- ja kulttuuriympäristöissä. Työ sisältää aika ajoin iltatyötä ja voi sisältää viikonlopputyötä.  

Tehtävä edellyttää sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Esimerkiksi sosionomin tutkinto tai vastaava antaa hyvät lähtökohdat tehtävän hoitamiselle.  

Työ vaatii ryhmänohjaustaitoja, avoimuutta, joustavaa ja aktiivista työotetta, kokemusta tai kiinnostusta taidelähtöisten menetelmiin käyttöön, kykyä sopeutua ja halua heittäytyä muuttuviin tilanteisiin, sekä hyviä kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja.  

Työpaikan kieli on suomi, mutta ryhmätoiminnassa muusta kielitaidosta on hyötyä.  

Tarjoamme monipuolisen työn, jonka sisältöön on mahdollista vaikuttaa itse. Työssä pääset rikastuttamaan omaa maailmankuvaasi ja luomaan yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa.  

Työaika on 37,5 h/viikko, pääsääntöisesti arkisin toimistoaikaan, mutta työ sisältää säännöllisesti iltatyötä. Työ alkaa tammikuussa tai sopimuksen mukaan. Työssä noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan E ollen noin G25. Pohjakoulutus ja muu kokemus vaikuttavat palkkatasoon. Muihin etuihin kuuluu muun muassa henkilökohtainen ulkopuolinen työnohjaus. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV 4.12. mennessä lotta.hakkinen@turunkriisikeskus.fi. Lisätietoja tehtävästä antaa Lotta Häkkinen, p. 044 7700 485. Työhaastattelut järjestetään 7.12 ja 13.12. iltapäivällä.