Sote-uudistuksen aikataulut uusiksi

Perustuslakivaliokunnan kesäkuun lopuksi antama lausunto laittoi sote-uudistusaikataulun uusiksi. Osan mielestä kelloa käännettiin vuodella taaksepäin, toisten mielestä saatiin edes vähän lisäaikaa valmistella mittakaavaltaan poikkeuksellisen laajaa uudistusta.

Nyt maagiseksi ajankohdaksi on asetettu 1.1.2020. Tällöin järjestämisvastuun on määrä siirtyä maakunnille, ja uudistusten astua voimaan. Erityisen paljon parran pärinää aiheuttaneen valinnanvapauden on tarkoitus laajeta erillisen vaiheistuksen mukaan. Miten ja missä muodossa tarkalleen, harva jos kukaan tietää. Ainakaan minä en.

Mitä perustuslakivaliokunta lausui?

Sote-uudistuksessa on ongelmakohtia, joita on syytä arvioida tarkemmin. Erityisesti valinnanvapausmalli sai osakseen melkoisen karttukylvyn. Kritiikin kärjet kohdistuivat valinnanvapauden vaikutuksiin yli- ja alihoitoon, asiakasvalintaan, yhtiöittämisvelvollisuuteen, järjestämisen ja tuottamisen erottamisen välttämättömyyteen, uudistuksen aikataulun realistisuuteen sekä tietojärjestelmäratkaisujen toimivuuteen. Mel-koinen savotta?

Näkökulma voi olla toinenkin. Perustuslakivaliokunta ei kyseenalaistanut sote-uudistuksen kulmakiviä maakunnallisesta järjestämisestä, rahoituksesta tai valinnanvapaudesta. Sosiaali- ja terveyskeskukset, suunhoidon yksiköt, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti hyväksyttiin nekin ajatuksellisesti, vaikka niihin esitettiinkin useita perusteltuja muutoksia. Tarvitaan vain pilkun viilausta?

Hallinnollista säpinää

Syksy 2017. Juristit kirjoittavat valinnanvapauslakiesityksen uusiksi syyskuun 20. päivään mennessä. Tämän jälkeen esitys käännetään ja viilataan siihen kuntoon, että se voidaan lähettää lausuntokierrokselle. Järjestöissä, kunnissa, kuntayhtymissä ynnä muualla pähkitään lokakuun lopusta joulukuun puoliväliin saakka mitä mieltä esityksestä pitäisi olla.

Vuosi 2018. Eduskunta saa valinnanvapauslakiesityksen käsiteltäväkseen maaliskuussa. Lakikokonaisuus eli maakunta, sote ja siihen kytkeytyvä valinnanvapaus, vahvistetaan ja astuu voimaan kesällä. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018, jolloin valitaan valtuutetut päättämään miten ja minne maakuntaa jatkossa ohjataan.

Vuosi 2019. Maakuntavaltuusto järjestäytyy vuoden alkajaisiksi, ja maakunnalle saadaan päättävä elin. Käytännössä vuosi pyhitetään sille, miten sote-järjestäminen ja valinnanvapaus aiotaan maakunnassa toteuttaa. Tämä pitää sisällään mm. sopimussiirrot maakunnille, maakuntastrategiasta päättämisen sekä talousarviovalmistelun vuodelle 2020.

Kuivakkaa – vai mitä tästä pitäisi ajatella?

Aikataulut menivät uusiksi, mutta muutostarve ei ole poistunut. Suomi harmaantuu, ja ikääntymisen myötä palvelutarve kasvaa. Tällä hetkellä palveluita ei ole saatavissa yhdenvertaisesti eri puolilla maata. Toimintatapoja on myös syytä miettiä uusiksi, jotta palvelut muodostavat eheitä ketjuja. Toisin sanoen, jotta jokainen meistä voi saada tarvitsemaansa hoitoa ja palvelua oikeaan aikaan.

Ja olisihan se hienoa, jos rahamme riittäisivät tähän kaikkeen. Ettei aina tarvitsisi lainata lapsilta.

Mikko Pakarinen
Kehittämispäällikkö, Turun kaupunki

24.8.2017