Syyskokouksessa valittiin hallituksen uudet jäsenet

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 14.11.2022 Perhetalo Heidekenillä. Kokouksessa hyväksyttiin järjestön ensi vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valittiin uudet hallituksen jäsenet.

VSLJ tulee vuonna 2023 työskentelemään järjestölähtöisen auttamistyön kiinnittämiseksi osaksi hyvinvointialueen rakenteita sekä lastensuojelujärjestökentän palveluiden kokoamiseksi. Lapset ja nuoret ovat kohdanneet lyhyessä ajassa monta kriisiä - ilmastokriisin, pandemian, Ukrainan sodan ja viimeisimpänä talous- ja energiakriisin. Kaikki eivät ole yhdenvertaisessa asemassa kriisien suhteen.

Erityisen huolestuttavaa on mielenterveyden haasteiden lisääntyminen. Lastensuojelujärjestöjen yhteenlasketut resurssit ovat merkittäviä ja ne tulisi kohdentaa sinne missä tuen tarve on suurinta. Lastensuojelujärjestöjen onkin löydettävä uudessa hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalveluiden rakenteessa paikkansa, jotta apu kohdentuisi mahdollisimman tehokkaasti. Toimiva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa edellyttää huolellista yhteistyörakenteiden ja –prosessien rakentamista.

Syyskokouksessa kaudelle 2023-2024 valittiin hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin pääsihteeri Satu Alanen, Turun NMKY ry, kehitysjohtaja Jussi Ketonen, Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja toiminnanjohtaja Heli Paasio, Turun ensi- ja turvakoti ry. Henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin palveluyksikön johtaja Pia Saarenpää, Diakonissalaitos, lapsikylän johtaja Sari Carlsson, SOS-lapsikylä ja toimitusjohtaja Nina Pietikäinen, Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö sr.

VSLJ:n hallitus vuonna 2023

Ilkka Kantola, puheenjohtaja

Satu Alanen, Turun NMKY
Varajäsen: Pia Saarenpää, Diakonissalaitos

Janina Andersson, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Varajäsen: Milla Roos, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

Elina Heikkilä, KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry
Varajäsen: Henna Junttila, Sateenkaari Koto ry

Jussi Ketonen, Perhekuntoutuskeskus Lauste
Varajäsen: Sari Carlsson, SOS-lapsikylä

Heli Paasio, Turun ensi- ja turvakoti ry
Varajäsen: Nina Pietikäinen, Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö sr

Regina Strandberg, Folkhälsans Förbund rf
Varajäsen: Niina Valve, Varsinais-Suomen Sijaisperheet SILAVA ry