Syyskokouksessa valittiin uudet jäsenet hallitukseen

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 13.11.2023 Perhetalo Heidekenillä. Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024 sekä valittiin hallitukselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet kaudelle 2024-2025.  

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry tulee jatkamaan työskentelyä järjestölähtöisen auttamisen kiinnittymiseksi hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalveluiden rakenteeseen, jotta apu kohdentuisi mahdollisimman tehokkaasti ja palvelupolut olisivat sujuvampia. Toimintavuotta 2024 tulee varjostamaan yhteiskunnan heikentynyt taloustilanne sekä monet leikkaukset. Lastensuojelujärjestöjen tehtävä on panoksellaan lieventää negatiivisia kehityskulkuja.  Järjestöjen resurssit tulisikin kohdentaa sinne missä tuen tarve on suurinta. 

Syyskokouksessa kaudelle 2024-2025 valittiin hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ilkka Kantola ja varsinaisiksi jäseniksi valittiin Janina Andersson, Regina Strandberg ja Milla Roos. Hallituksen varajäseniksi valittiin Varpu Aaltonen, Minna Riitahaara ja Elina Heikkilä. 

VSLJ:n hallitus vuonna 2024

Ilkka Kantola, puheenjohtaja

Satu Alanen, Turun NMKY
Varajäsen: Pia Saarenpää, Diakonissalaitos 

Janina Andersson, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Varajäsen: Varpu Aaltonen, Sateenkaari Koto ry 

Jussi Ketonen, Perhekuntoutuskeskus Lauste
Varajäsen: Sari Carlsson, SOS-lapsikylä 

Heli Paasio, Turun ensi- ja turvakoti ry
Varajäsen: Nina Pietikäinen, Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö sr

Milla Roos, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry
Varajäsen: Elina Heikkilä, KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry 

Regina Strandberg, Folkhälsans Förbund rf
Varajäsen: Minna Riitahaara, MIELI Lounais-Suomen mielenterveys ry