Vuokraa Heidekeniä

Avainsana: dialogisuus

 

Virittäytymiskyvyn suojaaminen konekytkentöjen aikakaudella

Minkälaisen uhan tekniset laitteet luovat ihmisten vuorovaikutukselle? Ihmisten mahdollisuus tavoittaa toistensa kokemuksia riippuu olennaisesti heidän kyvystään virittäytyä toisilleen tunteen, älyn ja mielikuvituksen avulla. Tällainen kyky…

Lue lisää