Mitä teemme

Teemme työtä niin kansallisella tasolla kuin maakunnallisissa ja paikallisissa foorumeissa, joissa pyrimme tuomaan jäsenjärjestöjemme ääntä kuuluviin. Asiantuntijatyö sisältää niin järjestöjen äänen tuomista kuuluville esim. kuntatoimijoille kuin myös järjestöjen välisen ja sisäisen osaamisen tukemista. Tuomme esiin jäsenjärjestöjen työtä ja osaamista lukuisissa ohjausryhmissä, minkä lisäksi olemme mukana asiantuntija- ja vaikuttajaroolissa niin maakunnan kun valtakunnankin tasolla.

Vaikutamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin Varsinais-Suomessa tuottamalla ja jakamalla tietoa. Nostamme esiin järjestöjen havaintoja sekä tutkimukseen perustuvia huomioita lapsen oikeuksien toteutumiseksi. Otamme kantaa ja osallistumme alueelliseen keskusteluun, eri työryhmiin ja verkostoihin. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen.

Isä pitää pientä lasta kädestä kiinni. Kuvassa ei näy kasvoja.

Ryhmät ja verkostot, joissa olemme mukana

  • Lastensuojelun Keskusliiton hallitus
  • Lastensuojelun Keskusliiton lapsi- ja perhepoliittinen neuvottelukunta
  • Lastensuojelun Keskusliiton lastensuojelun neuvottelukunta
   (edustajana: Perhekuntoutuskeskus Lauste)
  • Lastensuojelun Keskusliiton osallisuuden edistämisen neuvottelukunta
  • Nefer-hankkeen vaikuttajaverkosto
  • Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskusverkosto
  • EDURESCUE – Resilientti koulu ja koulutus -konsortio
  • Sähköisen perhekeskuksen valtakunnallinen järjestöpaneeli
  • Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä (Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippuyksikkö InterLearn)
  • Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto (edustajana: Folkhälsans Förbund rf)
  • Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen neuvottelukunta
  • Maakunnallinen LAPE -ohjaus- ja toimeenpanoryhmä
  • Maakunnallinen LAPE -lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden alatyöryhmä (edustajina VSLJ ry ja V-S FinFami)
  • Turun kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointiverkosto ja Unicefin Lapsiystävällinen kunta –toimintamallin koordinaatioryhmä
  • Round table -työryhmä Turun kaupungin kanssa (edustajina: VSLJ ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Kota – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry, Perhekuntoutuskeskus Lauste)
  • Turun kaupungin aluekehittämisen työryhmät (edustajina: VSLJ ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, MLL Varsinais-Suomen piiri ry, Sateenkaari Koto, V-S FinFami, Turun 4H-yhdistys, KOTA ry, SPR Nuorten turvatalo, Auralan Nuoret)
  • Nuorten päihdemyrkytysten ehkäisytyöryhmä MYKY
  • Turun Nuoret verkoston työrukkanen
  • Eroauttaja-verkosto
  • Turun ammattikorkeakoulun terveys- ja hyvinvointisektorin Master School neuvottelukunta
  • Raision lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä
  • Varsinais-Suomen perhekeskuksen kehittämisryhmät
  • Koulusegregaation vähentäminen Turussa -hankkeen ohjausryhmä
  • Nepsytiimin työryhmä (Turku)
  • Kouluakäymättömät verkosto (Turku)
  • Järjestötyön projektiryhmä
  • Perhekuntoutuskeskus Lausteen Asiakkaasta kumppaniksi -ohjausryhmä
  • Sateenkaari Koto ry:n Sä osaat -hankkeen ohjausryhmä
  • VSLJ:n viestintäverkosto
  • Perhekeskuskehittämisen järjestötapaamiset
  • KOY Heidekenin hallitus
  • Linkki-toiminnan kumppanuusryhmä
  • Kotoa kouluun-hankkeen ohjausryhmä

Heidekenin tiedekummit

Heidekenin tiedekummit vahvistavat johtavaa asemaamme lastensuojelun asiantuntijoina Varsinais-Suomessa. Tiedekummit ovat Turun yliopiston ja Åbo Akademin eri tieteenalojen tutkijoita ja avainhenkilöitä, jotka toimivat linkkeinä tiedeyhteisöön.

Vaikuttajakummit

Vaikuttajakummit ovat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutettuja, jotka edustavat omia valtuustoryhmiään. Yhteistyön tavoitteena on Suomen lapsiystävällisin hyvinvointialue.

Medialle

Olemme lapsen oikeuksien toteutumisen alueellinen asiantuntija. Edustamme lastensuojelujärjestöjen yhteistä ääntä ja autamme tarvittaessa löytämään oikeat yhteyshenkilöt.