Mitä teemme

Teemme työtä niin kansallisella tasolla kuin maakunnallisissa ja paikallisissa foorumeissa, joissa pyrimme tuomaan jäsenjärjestöjemme ääntä kuuluviin. Asiantuntijatyö sisältää niin järjestöjen äänen tuomista kuuluville esim. kuntatoimijoille kuin myös järjestöjen välisen ja sisäisen osaamisen tukemista. Tuomme esiin jäsenjärjestöjen työtä ja osaamista lukuisissa ohjausryhmissä, minkä lisäksi olemme mukana asiantuntija- ja vaikuttajaroolissa niin maakunnan kun valtakunnankin tasolla.

Vaikutamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin Varsinais-Suomessa tuottamalla ja jakamalla tietoa. Nostamme esiin järjestöjen havaintoja sekä tutkimukseen perustuvia huomioita lapsen oikeuksien toteutumiseksi. Otamme kantaa ja osallistumme alueelliseen keskusteluun, eri työryhmiin ja verkostoihin. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen.

Isä pitää pientä lasta kädestä kiinni. Kuvassa ei näy kasvoja.

Ryhmät ja verkostot, joissa olemme mukana

  • Lastensuojelun Keskusliiton hallitus
  • Lastensuojelun Keskusliiton lapsi- ja perhepoliittinen neuvottelukunta
  • Lastensuojelun Keskusliiton lastensuojelun neuvottelukunta
   (edustajana: Perhekuntoutuskeskus Lauste)
  • Lastensuojelun Keskusliiton osallisuuden edistämisen neuvottelukunta
  • Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskusverkosto
  • THL:n kansallinen Perhekeskusverkosto
  • EduRESCUE – Resilientti koulu ja koulutus -konsortio
  • Right to Belong -konsortio
  • Sähköisen perhekeskuksen valtakunnallinen järjestöpaneeli
  • Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä (Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippuyksikkö InterLearn)
  • Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto (edustajana: Folkhälsans Förbund rf)
  • 113 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen neuvottelukunta
  • Turun kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointiverkosto
  • Round table kehittämisfoorumi
  • Nuorten päihdemyrkytysten ehkäisytyöryhmä MYKY
  • Turun Nuoret -verkosto ja verkoston työrukkanen
  • Eroauttajaverkosto
  • Turun ammattikorkeakoulun terveys- ja hyvinvointisektorin Master School neuvottelukunta
  • Varsinais-Suomen perhekeskuksen kehittämisryhmät
  • Koulusegregaation vähentäminen Turussa -hankkeen ohjausryhmä
  • Kouluakäymättömät-verkosto (Turku)
  • Järjestötyön projektiryhmä
  • Perhekuntoutuskeskus Lausteen Asiakkaasta kumppaniksi -ohjausryhmä
  • Sateenkaari Koto ry:n Sä osaat -hankkeen ohjausryhmä
  • VSLJ:n viestintäverkosto
  • Perhekeskuskehittämisen järjestötapaamiset
  • KOY Heidekenin hallitus
  • Kotoa kouluun-hankkeen ohjausryhmä

Heidekenin tiedekummit

Heidekenin tiedekummit vahvistavat johtavaa asemaamme lastensuojelun asiantuntijoina Varsinais-Suomessa. Tiedekummit ovat Turun yliopiston ja Åbo Akademin eri tieteenalojen tutkijoita ja avainhenkilöitä, jotka toimivat linkkeinä tiedeyhteisöön.

Vaikuttajakummit

Vaikuttajakummit ovat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutettuja, jotka edustavat omia valtuustoryhmiään. Yhteistyön tavoitteena on Suomen lapsiystävällisin hyvinvointialue.

Medialle

Olemme lapsen oikeuksien toteutumisen alueellinen asiantuntija. Edustamme lastensuojelujärjestöjen yhteistä ääntä ja autamme tarvittaessa löytämään oikeat yhteyshenkilöt.