Tulevaisuustaajuus-työpaja verkossa jäsenjärjestöille

Kiinnostaako tulevaisuusajattelu? Entä lastensuojelun tulevaisuuteen vaikuttaminen? Oletko koskaan miettinyt, miten nämä kaksi yhdistetään toisiinsa paremmin?  

Tervetuloa mukaan Tulevaisuustaajuus-työpajaan 13.10.2022 klo 13–16! 

Tulevaisuustaajuus virittää osallistujat pohtimaan lastensuojelun tulevaisuutta, joka on kuvittelemisen ja tavoittelemisen arvoinen. Tulevaisuustaajuus ei kuitenkaan vain innosta ajattelemaan lastensuojelun tulevaisuutta uusista näkökulmista, vaan se haastaa myös tunnistamaan keinot muuttaa huominen toivotunlaiseksi. Työpajan kesto on kolme tuntia, sisältäen 1–2 taukoa. Osallistuminen ei edellytä mitään ennakko-osaamista. Mukaan työpajaan ovat tervetulleita kaikki VSLJ:n jäsenjärjestöjen edustajat.  

Työpaja pidetään etäyhteyksin Teams-alustalla. 

Mikä Tulevaisuustaajuus? 

Menetelmän tarkoituksena on lisätä ihmisten kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi sekä ylipäätään lisätä keskustelua tulevaisuuksista. Työpajamenetelmän tausta-ajatuksena on, että jos haluamme onnistua siirtymässä kestävään yhteiskuntaan, niin tarvitsemme suuremman joukon uudistajia – ihmisiä ja organisaatioita – mukaan. Menetelmä on kehitetty Sitrassa.  

Pesäpuussa Tulevaisuustaajuutta on muokattu koskemaan lastensuojelun tulevaisuutta, mutta muuten se noudattaa Sitrassa kehitettyä mallia. Se siis palvelee tulevaisuusajattelun kehittymistä laajemminkin, vaikka tässä työpajassa keskitytäänkin lastensuojeluun.  

Ilmoittaudu mukaan! 

Ilmoittaudu mukaan Tulevaisuustaajuus-työpajaan tästä.

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot työpajasta ja ohjelma sähköpostitse.  

Mistä on kyse? 

Pesäpuu ry:n työntekijät Krista Kokkonen, Milja Kaijanen ja Onni Westlund osallistuivat vuoden 2021 syksyllä Sitran Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaan. Sitran rahoituksella Lastensuojelun tulevaisuustaajuuksilla -hankkeessa laajennetaan tulevaisuuskeskustelua käyvien ihmisten joukkoa vuoden 2022 aikana – lue tästä lisää hankkeesta.

 

Lisätietoja: 

Krista Kokkonen
krista.kokkonen@pesapuu.fi
041 731 1402 

Milja Kaijanen
milja.kaijanen@pesapuu.fi
041 730 4797