Turun kriisikeskuksen ryhmä 18-25-vuotiaille helmikuussa 2022

Turun kriisikeskuksessa järjestetään kaksi kertaa vuodessa vertaistukiryhmä 18-25-vuotiaille nuorille aikuisille.

Löydä oma tarinasi on matalan kynnyksen ryhmä nuorille, jotka kaipaavat lisää itsetuntemusta, haluavat kuulla toisten nuorten kokemuksia sekä löytää voimavaroja elämäänsä. Ryhmässä käsitellään teemoja kuten oma elämäntarina, itsetuntemus, itseluottamus, mieliala, yksinäisyys ja ihmissuhteet, omat voimavarat sekä arki ja tulevaisuus. Painopisteet ja keskustelunaiheet muokkautuvat ryhmäläisten toiveiden pohjalta.

Teemoja käsitellään pääasiallisesti luottamuksellisesti keskustellen. Keskustelun tukena voidaan käyttää myös toiminnallisia menetelmiä, kirjoittamista tai rentoutus-/mielikuvaharjoituksia.

Ryhmät starttaavat alkuvuodesta sekä alkusyksystä ja kokoontuvat yhteensä 10 kertaa, viikoittain. Yksi ryhmätapaaminen kestää kaksi tuntia. Ryhmään otetaan 5-10 nuorta ja osallistuminen on maksutonta.

Löydä oma tarinasi -ryhmä keväällä 2022

Alla olevaa infoa saa välittää eteenpäin mahdollisesti kiinnostuneille nuorille.

Kaipaisitko selkeyttä elämäsi suuntaan? Kiinnostaako uusien samassa elämäntilanteessa olevien nuorten aikuisten tapaaminen? Haluaisitko tilaa pohtia elämänhallintaan, jaksamiseen ja ihmissuhteisiin liittyviä asioita itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa?

Jos vastasit kyllä, tule mukaan 17.2.2022 alkavaan Löydä oma tarinasi -ryhmään! 😊

Ryhmään hakevat haastatellaan kasvotusten ennen ryhmän aloittamista. Haastatteluun osallistuminen ei vielä sido sinua mihinkään, vaan sen tarkoitus on antaa ohjaajille ja hakijoille mahdollisuus keskustella ryhmästä ja selkeyttää sen toimintaa sekä tutustua toisiinsa ennen ryhmän aloitusta.

Lisätietoja voit tiedustella osoitteesta harjoittelija@turunkriisikeskus.fi. Voit myös laittaa samaan osoitteeseen ilmoittautumisen, jossa kerrot nimesi, ikäsi, puhelinnumerosi ja lyhyen kuvauksen siitä, mikä sai sinut kiinnostumaan ryhmästä. Kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä puhelimitse haastatteluajan sopimista varten. Kevään ryhmään hakuaikaa on 13.2. asti.

Kohderyhmä: 18-25 vuotiaat nuoret
Paikka: Teams
Osallistujamäärä: 5-10
Maksu: Ryhmä on osallistujille maksuton
Ilmoittautuminen: harjoittelija@turunkriisikeskus.fi