Turun NMKY ehkäisee kiusaamista monin keinoin

Korona-aika on lisännyt huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Uutisotsikoiden täyttyessä kiusaamisesta, koulupoissaoloista ja väkivallanteoista on hyvä muistaa, että asioiden parantamiseksi myös tehdään koko ajan hyviä asioita. Turun NMKY:n kiusaamista ehkäisevä toiminta kouluissa ja katusovittelu ovat esimerkkejä järjestön ja julkisen sektorin välisestä toimivasta yhteistyöstä lasten ja nuorten hyväksi.

Tänä vuonna Turun NMKY:n nuorisotyöntekijöiden osaamista ja kokemusta on yhdistetty kuuden hengen KISE-tiimiin. Sen alla olevia toimintoja yhdistää tavoite kiusaamisen ehkäisemisestä. Tiimi ottaa koordinoidusti vastaan lasten ja nuorten juttuja kouluista, poliisilta ja muilta yhteistyötahoiltaan. Toiminta käsittää edelleen vanhat tutut ja hyväksi havaitut toiminnat eli konfliktien sovittelun sekä lasten kaveritaitoja parantavan luokkatyöskentelyn. Voimavaroja yhdistämällä NMKY voi kuitenkin entistä paremmin tarjota mahdollisimman kokonaisvaltaista tukea kuhunkin tilanteeseen.

Lisätukea koulujen omaan kiusaamisen vastaiseen työhön

KISE-tiimi tuo lisää resurssia ennen kaikkea pitkittyneiden kiusaamistapausten selvittelyyn. Niitä ohjautuu NMKY:lle sekä kouluista että poliisilta. Koulun toimet eivät ole yksinään lopettaneet kiusaamista, koska sitä tapahtuu myös koulun ulkopuolella ja somessa. Ajan kuluessa mukana vyyhdissä on voinut olla montakin lasta tai nuorta, ja kiusaajien ja kiusattujen roolitkin ovat sekoittuneet.

Jokainen juttu vaatiikin omanlaisensa toimenpiteet ja yhteistyötahot. KISE-tiimin etuna on se, että tiimiläiset ovat tilanteesta ulkopuolisia aikuisia ja pääsevät tukemaan lapsia ja nuoria tilanteiden selvittelyssä neutraalina toimijana.

Luokissa työskentely ja katusovittelut jatkuvat edelleen

KISE-tiimin tarjoamaan muuhun kiusaamista ehkäisevään työhön kuuluvat alakoululuokille suunnatut tunnit, joilla oppilaat voivat harjoitella tunne- ja kaveritaitoja. Nuorisotyöntekijät toteuttavat tunnit yhteistyössä kunkin luokan oman opettajan kanssa ja ne räätälöidään vastaamaan juuri sen luokan tarpeisiin. Aiemmin toiminta kehitettiin KouluSopu-nimisenä hankkeena.

KISE-tiimiläisistä kaikki voivat toimia myös katusovittelijoina. Sovittelu soveltuu hyvin lasten ja nuorten konfliktien selvittämiseen silloin, kun kaikki osapuolet ovat valmiita käsittelemään asiaa. Turkulainen katusovittelu painottuu kouluissa tai koulumatkoilla tapahtuneiden asioiden selvittelyyn ja alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten juttuihin. Katusovittelut tehdään tiiviissä yhteistyössä Ankkuripoliisin kanssa.

Blogin on kirjoittanut Turun NMKY:n nuorisotoiminnan koordinaattori Paula Nurminen 

Yhteystiedot: puh. 050 340 6703, paula.nurminen@ymca.fi

Lisätietoja toiminnasta:

Turun NMKY: KISE -apua koulukiusaamisen ehkäisyyn

Turun NMKY: Katusovittelu auttaa nuorten konflikteissa