Turun yliopiston tutkimus nuorten kokemasta köyhyydestä

Turun yliopistossa kerätään 15-21-vuotiailta nuorilta kirjoituksia heidän arkipäivän köyhyyskokemuksistaan. Nuorten köyhyydestä kyllä puhutaan, mutta harvoin nuorten itsensä kokemana. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä nuorten kokemasta köyhyydestä heidän kertomanaan.

Tutkimusaineistonkeruussa pyydetään 15-21–vuotiaita nuoria kirjoittamaan vapaamuotoisesti siitä, miten he kokevat köyhyyden, miten se ilmenee heidän arjessaan ja mitä keinoja he käyttävät pärjätäkseen. Nuoria pyydetään myös pohtimaan, mitä köyhyys heille tarkoittaa, miltä se tuntuu ja missä tilanteissa se tulee esille.

Kirjoituksen tehneet nuoret saavat halutessaan kiitoslahjan ja voivat osallistua myös arvontaan ja kilpailuun. Kiitoslahja on 100 tuntia kuunteluaikaa Bookbeatille. Nuorten kesken arvotaan kymmenen 50 euron tuotelahjaa palkinnon toiveen mukaisesti sekä muistikirjoja, kirjoja ja esimerkiksi Teemu Pukin pelipaidan hänen nimmarillaan. Kirjoituskilpailun palkintoraatiin kuuluvat Maryan Abdulkarim, Timo Furuholm, Sami Kieksi, TikTok-sossut ja Onni Westlund. Jokainen raatilainen valitsee yhden tekstin, joka puhuttelee häntä jollakin tavalla. Kilpailuun osallistuneista viisi kirjoitusta palkitaan 50 euron tuotelahjalla, joka annetaan voittajan toivomuksen mukaan kulttuurituotteina, kuten elokuvien sarjalippuina, huvipuistorannekkeina, konsertti- ja teatterilippuina, matkalippuina tai liikuntakertoina.

Hankkeen tukijoita ovat Pelastakaa Lapset ry, Lastensuojelun keskusliitto, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, SOS-lapsikylä, Ensi- ja Turvakotien liitto ja EAPN-Fin. Hanketta rahoittaa Koneen säätiö.

Tutkimusaineistonkeruu on auki 9.12.2022 saakka osoitteessa: https://sites.utu.fi/nuortenkoyhyyskokemuksia/.