Turvallisempi tila 

Turvallisemmalla tilalla viittamme paitsi fyysiseen tilaan, myös ympäristöön, joka on kaikille henkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti turvallinen. Turvallisemmassa tilassa jokainen kohdataan omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää.  

Puhumme turvallisemmasta tilasta, koska emme voi luvata jokaiselle täydellistä turvallisuutta. Voimme kuitenkin luvata näyttää omalla toiminnallamme esimerkkiä, edellyttää muilta toimintaamme osallistuvilta tai tiloissamme asioivilta samaa sekä ennaltaehkäistä turvattomia tilanteita ja tarvittaessa reagoida niihin. 

Viestimme jatkossa turvallisemman tilan periaatteista esimerkiksi tilaisuuksiemme yhteydessä ja tilojamme vuokraaville. Periaatteet koskevat myös järjestömme sisäisiä tilaisuuksia. 

Turvallisemman tilan periaatteet ovat myös kaikkien jäsenjärjestöjemme hyödynnettävissä. Yhdenvertaisuus ei synny itsestään, vaan se rakennetaan yhdessä. 

Turvallisemman tilan periaatteet

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n tilat Perhetalo Heidekenillä sekä järjestön tilaisuudet ja tapahtumat ovat syrjinnästä vapaata aluetta, johon kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat. Emme hyväksy rasismia, seksismiä, homo- ja transfobiaa, vamman, terveydentilan tai muun ihmisen ominaisuuden perusteella syrjimistä, häirintää tai muutoin asiatonta toimintaa. Turvallisemman tilan periaatteilla pyrimme luomaan tilan, jossa rakennetaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä sekä keskustelua. 

Kunnioitamme toisiamme.  

Kunnioitamme toisen henkilökohtaista tilaa sekä itsemääräämisoikeutta. Kiinnitämme huomiota sanavalintoihin ja keskustelemme kunnioittavasti.   

Olemme avoimia. Emme tee oletuksia.  

Kohtaamme toisemme tasavertaisina ja ennakkoluulottomasti. Emme tee oletuksia esimerkiksi toisten seksuaalisuudesta, sukupuolesta, taustasta tai mielipiteistä. Emme esitä tai levitä stereotypioita ihmisryhmistä liittyen heidän ominaisuuksiinsa tai käytä loukkaavia tai häiritseviä vertauksia ihmisryhmistä.  

Annamme tilaa.   

Annamme kaikille mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Emme jyrää muiden mielipiteitä ja annamme puheenvuoron. Käsittelemme arkoja aiheita kunnioittavasti, ja annamme jokaisen osallistua omalla tavallaan.  

Kuuntelemme ja opimme.  

Otamme vastuun turvallisemman tilan luomisesta ja muiden kokemuksesta. Suhtaudumme uusiin asioihin ja tilanteisiin mahdollisuutena oppia. Emme vähättele toisen kokemusta. Saamme erehtyä ja kysyä, mutta pyydämme anteeksi, jos olemme tahallisesti tai tahattomasti loukanneet muita. Tunnistamme oman valta-asemamme suhteessa muihin.  

Puutumme epäasialliseen käytökseen.   

Mikäli todistamme häirintää tai epäasiallista kohtelua, emme jää sivustakatsojiksi.  

Mikäli koet tai huomaat toiminnassa tai tilaisuuksissa syrjintää, häirintää tai muutoin asiatonta käytöstä, voit kertoa asiasta suoraan henkilökunnallemme tai ottaa yhteyttä VSLJ:n järjestöpäällikkö Heidi Tuimalaan heidi.tuimala@vslj.fi tai VSLJ:n koordinaattori Salli Siltaseen salli.siltanen@vslj.fi. Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti.  

Yhteyshenkilöille voit laittaa myös palautetta periaatteista. Muokkaamme tarvittaessa periaatteita palautteen perusteella.

Esteettömyys: Perhetalo Heideken ei ole täysin esteetön tila. Pyrimme parantamaan esteettömyyttä järjestön resurssien puitteissa. Opas- ja avustajakoirat ovat tervetulleita Heidekenille. Voit kysyä esteettömyydestä lisää järjestöpäällikkö Heidi Tuimalalta, heidi.tuimala@vslj.fi. 

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n turvallisemman tilan periaatteiden luomisessa on käytetty inspiraationa ja lähteinä Allianssia, YK-liittoa, Turun Seudun Seta ry:tä sekä Diakonissalaitosta.