Välfärdsområdesfullmäktige och barnskyddsföreningarna börjar samarbeta för att befrämja barn och ungas välmående i Egentliga Finland

Nio välfärdsområdesfullmäktige från Egentliga Finlands område inleder ett samarbete med Egentliga Finlands Barnskyddsföreningar rf (Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry eller VSLJ). Målet är att skapa det mest barnvänliga välfärdsområdet i Finland. Samarbetet i det nya samverkansprojektet kommer att förverkligas över partigränserna.

Samarbetet mellan faddrarna från de olika partierna och barnskyddsföreningarna inom det egna välfärdsområdet grundar sig på ett gemensamt åtagande till barn och ungas välmående. Parterna har en gemensam uppfattning om att barnens rättigheter skall ligga i fokus ända från första början då det nya välfärdsområdet byggs upp. Samarbetet strävar till att förstärka barnvänligt beslutsfattande, ge barn och unga en röst samt utnyttja aktuella samhälleliga iakttagelser och forskning vid beslutsfattandet.

— För att alla barn och unga inom området skall må bra behövs det nya samarbetsformer och strukturer. Med tanke på barnens välmående är det i vårt intresse att finna gemensamma kontaktytor i stället för gränser, konstaterar verksamhetsledaren för Egentliga Finlands Barnskyddsföreningar rf, Miia Hänninen.

Som politiska faddrar fungerar Sanna Vauranoja (Samlingspartiet), Jouni Mutanen (Centern), Sofia Virta (De Gröna), Piia Elo (SDP), Timo Furuholm (Vänsterförbundet), Åsa Gustafsson (SFP), Laura Kaarniharju (Sannfinländarna), Jouni Lehikoinen (KD) ja Laura Riski (Rörelse Nu). Alla invalda partier från Egentliga Finlands välfärdsområde är representerade.

— Vi representerar alla olika partier, men barnen och de unga inom vårt område ligger oss alla nära hjärtat. Vi strävar alla till att skapa Egentliga Finlands välfärdsområde till det mest barnvänliga, kommenterar faddrarna.

Servicen som erbjuds åt barn och unga inom området är till dels splittrat. Man bör även fokusera på likvärdigheten inom området. När nya verksamhetsmodeller och strukturer byggs upp bör man även komma ihåg att Konventionen om barnets rättigheter förpliktigar även välfärdsområdet. 

I avtalet ingår redan i sig en hel del förpliktelser gällande social- och hälsovården, men de allmänna principerna bör beaktas i alla ärenden som gäller barn. Barnens rättigheter förverkligas dock inte av sig självt, utan kräver aktivt arbete. Förutom färdiga verksamhetsmodeller bör man även skapa nya effektiva och kraftfulla lösningar till barn och ungas välfärdsutmaningar.

Medlemsorganisationerna inom Egentliga Finlands Barnskyddsföreningar rf möter årligen tiotusentals barn, unga och familjer. Tack vare dessa organisationer får faddrarna tillgång till aktuell information och iakttagelser från barn och ungas vardag. Föreningens akademiska faddrar (s.k. Heidekenin tiedekummit) fungerar i sin tur som en port till data erhållen från forskning.

Förutom att faddrarna kan utnyttja data som genereras från välfärdsområdet till bland annat beslutsfattandet, kan samarbetet i framtiden innefatta gemensamma motioner som främjar barnens rättigheter till välfärdsområdet fullmäktige. Faddrarna och barnskyddsföreningarna väntar med stor entusiasm på denna nya samarbetsform till förmån för välfärdsområdets barn.

Tilläggsuppgifter:
Miia Hänninen, verksamhetsledare, Egentliga Finlands Barnskyddsföreningar rf
tel. 044 5355 131
miia.hanninen@vslj.fi