Valtavinoumat lasten sosiaalisissa suhteissa

Intuitiivisesti opettaja voi tuntea luokassa, että jotakin on pielessä. Mutta mitä? Lastentarhaopettaja voi kokea samaa lasten leikin aikana, lastensuojelujärjestössä työskentelevälle tunne voi tulla jostakin kaveriporukasta tai vanhempi voi aistia tämän kotona omasta lapsestaan. Aikuinen ei meinaa millään saada ilmiöstä otetta ja sitä on vaikeaa sanoittaa. Tällöin voi olla kyse lasten suhdekulttuurien valtavinoumista ja niissä tapahtuvista piiloisista ja vaikeasti tunnistettavista vahingoittamisen muodoista ja vallan väärinkäytöstä.

Ilmiön tunnistaminen

Kiusaamisella tarkoitetaan pitkään jatkunutta, toistuvaa ja yhteen ihmiseen kohdistuvaa vahingoittamista. Sitä edeltää pitkä jatkumo, jonka alussa lasten valtasuhteiden moninaisissa prosesseissa tapahtuu paljon ja niissä ilmentyy kaveruutta, tasavertaista toimintaa, kiusoittelua ja satunnaista vahingoittamista. Lapset liikkuvat näiden prosessien rajapinnoilta toiselle. Aikuisille vaikea ilmiö on sitä myös lapsille; heidän voi olla vaikeaa tiedostaa, mistä pahaa oloa aiheuttavassa kohtelussa on kyse. Lasten epätietoisuus ja itseohjautuva tapa yrittää ratkaista näitä vallan väärinkäytön tilanteissa voi johtaa jatkumon kehittymiseen ja lopulta kiusaamiseen. Aikuisten kyky oppia tunnistamaan vallan väärinkäytön moninaisia ja piiloisia mekanismeja ja niistä syntyviä valtavinoumia on erittäin tärkeää, sillä mitä aiemmin nämä pystytään havainnoimaan, sitä helpompi niitä on purkaa.

Syvästi haavoittavat valtasuhteet

Vahingoittamista voi olla vaikeaa tunnistaa, sillä se on usein hienovaraista, suostuttelevaa, neuvottelevaa tai huumoriksi naamioitua. Usein tällaista toimintaa vähätellään tai sen katsotaan yksinkertaisesti olevan osa lapsuutta ja jotakin, mitä pitää vain kestää. Tieto aiheesta on kuitenkin erittäin tärkeää, sillä vaikka vallan väärinkäytön mekanismit olisivatkin hienovaraisia, voi toiminta olla syvästi haavoittavaa, ihmisoikeuksia loukkaavaa ja eettisesti kyseenalaista.

Hienovaraisen vahingoittamisen tunnistaminen ja tällaisen toiminnan kyseenalaistaminen luo kasvattajille mahdollisuuden purkaa lasten valtahierarkioita, rakentaa vaihtoehtoisia toimintamalleja ja näin tukea lasten yhdenvertaisia suhteita.

Yleistajuinen kirjanen saatavilla

Aihetta on tutkinut Akatemiatutkija Tuija Huuki. Keväällä 2016 ilmestyi yleistajuinen kirjanen Vallan visaiset kaverisuhteet: (väki)valta alakouluikäisten lasten suhdekulttuureissa, johon on koottu lasten kaverikulttuurien valtasuhteita käsittelevien viimeaikaisten tutkimusten tulokset. Kirjasessa ilmiötä tarkastellaan kahden mekanismin avulla, jotka ovat: kulttuurisesti arvostetun sukupuolen ja seksuaalisuuden tavoittelu sekä paremmuusajattelulle perustuvat suosiojärjestelmät. Kirjanen on Tuija Huukin kirjoittama, Nea Lehdon ja Hanna Louhimon tuottama, ja Aiju Salmisen kuvittama.

Toivottavasti mahdollisimman moni aikuinen löytää kirjasen luettavakseen. Se on vapaasti ladattavissa ja jaettavissa osoitteesta: Vallan visaiset kaverisuhteet: (väki)valta alakouluikäisten kaverisuhteissa

Nea Lehto
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Kuva: Aiju Salminen