Syrjäytymisvaarassa olevien täysi-ikäisten nuorten vanhempien foorumi syksyllä

Vamoksen VamosSampo-hankkeessa käynnistyy syksyllä 2021 syrjäytymisvaarassa olevien täysi-ikäisten nuorten (18-29-vuotiaiden) vanhemmille suunnattu vanhempien foorumi. Vanhempien foorumin tarve on noussut esille Vamokselle sekä yhteistyötahoille tulleiden vanhempien yhteydenotoista ja vanhempien nostamasta tuen tarpeesta.

Vanhempien foorumi on luottamuksellinen ryhmä, jossa vanhemmilla on mahdollisuus tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia sekä eri tahojen ammattilaisia. Vanhempien foorumi kokoontuu syksyllä yhteensä kuusi kertaa. Osallistujat voivat osallistua kaikille ryhmäkerroille tai valita oman aikataulun ja tarpeen mukaan itseä kiinnostavat aiheet, joihin haluavat osallistua.

Vanhempien foorumi toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n, Turun Ohjaamon sekä Linkki-toiminnan kanssa, joista osallistuu ammattilaisia teeman mukaan tapaamisiin. Foorumin tavoitteena on tukea vanhempien hyvinvointia ja jaksamista sekä mahdollistaa kokemusten vaihtaminen samassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa.

Foorumin tapaamiset toteutuvat klo 17.00 - 19.00.

Foorumin teemat

14.9.2021 Vanhempien foorumi käynnistyy - Vamos valmennuksen esittely
VamosSampo

28.9.2021 Läheisen mielenterveys- ja/tai päihdeongelma
Mukana Varsinais-Suomen FinFami Ry:n Sirpa Madsen

12.10.2021 Vanhemman voimavarat ja jaksaminen
VamosSampo

26.10.2021 Jos et tiedä mistä aloitat – aloita Ohjaamosta
Mukana Uraohjaaja Minja Vaherkylä Ohjaamosta

9.11.2021 Suhde omaan nuoreen & vuorovaikutus nuoren kanssa
VamosSampo

23.11.2021 Vanhemmuuden ilot, surut ja mahdollisuudet
Mukana Karoliina Kallio Linkki-toiminnasta

Foorumin tapaamiset toteutuvat lähitapaamisina Vamoksella Turussa, osoitteessa Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. Tapaamisissa noudatetaan vallitsevaan korona-tilanteeseen annettuja ohjeistuksia. Tapaamisissa käytämme maskeja ja toteutamme tapaamiset turvavälejä noudattaen. Turvallisuussyistä tapaamisissa ei voida toistaiseksi tarjoilla kahvia tms.

Voit osallistua tapaamiseen saapumalla paikalle tai voit olla ennakkoon yhteydessä Vamoksen työntekijään: Piia Halla puh. 050 5022558, piia.halla@hdl.fi

Mukana olevien tahojen logot.