Seitsemän Veturia – seitsemän erilaista tarinaa

Oulussa 2015 alkanut Veturointi-toiminta on vihdoinkin laajentunut Turkuun. Keskeistä Veturointi-toiminnassa on lastensuojelun kokemustoiminta. Tammikuussa 2018 alkanut Veturien eli lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden koulutus on nyt saatettu ansiokkaasti projektisuunnittelija Hanna Oikarisen johdolla päätökseen.

Veturit apuna lastensuojelun piirissä oleville nuorille

Veturit tarjoavat niin yksilöllistä kuin ryhmämuotoista tukea. Erään Veturin sanoin, Veturointi voi olla lähes mitä vaan eikä nuoren tarvitse kertoa Veturille itsestään enempään kuin haluaa. Veturoitaviksi nuoriksi voivat hakea 15–23 vuotiaat nuoret, joilla on juuri alkamassa tai jo käynnissä oleva lastensuojelukontakti.

Vaikka Vetureita yhdistää lastensuojelutausta, on heillä kaikilla omanlainen tarinansa. Turun Veturit omaavat kokemusta niin avohuollosta kuin sijaishuollostakin. Moni Vetureista kokee, että lapsena he eivät saaneet tarpeeksi ääntänsä kuuluviin itseään koskevissa asioissa. Veturit uskovat, että he pystyvät esimerkiksi tukemaan nuoria vastaavanlaisissa tilanteissa tulevaisuudessa. Moni Vetureista onkin sanonut, että yhtenä syynä lähteä mukaan toimintaan oli juuri halu korjata kokemiaan epäkohtia. Myös monet Vetureista ovat kokeneet, että he olisivat nuoruudessaan hyötyneet Veturista. Veturointi-toiminta koostuukin itse tukitoiminnan ohella myös kehittämis- sekä vaikuttamistyöstä.

Kun heikkoudesta tulee vahvuus

Veturit ovat oiva esimerkki siitä, miten raskaatkin asiat voidaan kääntää voimavaraksi. Osalla Vetureista oma tausta näkyy esimerkiksi ammatinvalinnassa. 9-vuotiaana kiireellisesti huostaanotettu Veturi toimii nykyään mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneena lähihoitajana. Toinenkin Vetureistamme on hakeutunut sosiaalialalle. Hänelle on erityisen tärkeää se, että hän pääsisi tulevaisuudessa työskentelemään nuorten parissa.

Eräs Vetureistamme kokee lastensuojelutaustan omalla tapaa yhä tänä päivänä leimaavaksi asiaksi. Hän on pyrkinyt murtamaan ihmisten ennakkoluuloja muun muassa jakamalla omaa tarinaansa yliopistomaailmassa. Ammattien kirjo on siis Vetureidemme joukossa hyvin monipuolinen aina sähkömiehestä tilastotieteilijään saakka.

Vetureilla on monia erilaisia vapaa-ajan harrastuksia sekä tapoja voimaannuttaa itseään. Uusien harrastusten aloittaminen onkin oiva esimerkki siitä, mitä veturien kanssa voi esimerkiksi tehdä. Veturien joukosta löytyy esimerkiksi lenkkikaveriksi niin entisiä kilpaurheilijoita kuin sunnuntaihölkkääjiäkin. Eräs Vetureistamme viihtyy vapaa-ajallaan lemmikkikoiriensa kanssa ja hän uskoo myös lemmikkien voimaannuttavaan vaikutukseen. Toinen Vetureistamme sen sijaan saa voimaa siitä, että hänellä on oma lapsi. Kyseinen Veturi haluaakin korostaa, että vaikka hänet otettiin huostaan murrosiässä, hän on nyt omalle lapselleen hyvä äiti.

Edellä esitetyt esimerkit ovat vain pieni pintaraapaisu vetureidemme elämästä. Lisää tietoa toiminnasta ja mukaan voi hakea osoitteessa http://www.autalasta.fi/veturointi/index.html. Veturit odottavat jo malttamattomina uusien nuorten hakemuksia.

 

Julia Laine
kokemusohjaaja
Veturointi-toiminta