Vuoden 2023 ansiomerkit jaettiin Henna Junttilalle ja Visa Vanamolle

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n hopeinen ansiomerkki myönnetään vuosittain kahdelle henkilölle Lapsen oikeuksien viikon juhlatilaisuudessa. Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka omalla toiminnallaan on edistänyt lapsen tai nuoren hyvinvointia ja kasvukumppanuutta, lastensuojelujärjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja/tai kunnan ja järjestön tai jäsenjärjestöjen välistä kumppanuutta. Merkin myöntämisestä päättää Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n työvaliokunta.

Vuoden 2023 ansiomerkit jaettiin Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. VSLJ:n perinteisessä aamupalatilaisuudessa Sateenkaari Koto ry:n entiselle toiminnanjohtaja Henna Junttilalle sekä KOY Heidekenin hallituksen entiselle puheenjohtaja Visa Vanamolle. Toiminnanjohtajamme Miia kuvaili ansiomerkkien saajia puheessaan seuraavasti:

Henna Junttila

Sateenkaari Koto ry:n entinen toiminnanjohtaja Henna Junttila on ollut Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n taustajoukoissa jo ennen yhdistyksen perustamista vuodesta 2000. Hän oli mukana Harava-hankkeen työverstaissa, joissa pohjustettiin lastensuojelujärjestöjen välistä yhteistyötä ja oli aktiivisena toimijana perustamassa Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöjen neuvottelukuntaa. Hän oli mukana neuvottelukunnan perustamiskokouksessa syyskuussa 2001 ja toimi sen jälkeen neuvottelukunnan hallituksessa. Neuvottelukunnan pohjalta perustettiin seuraavana vuonna Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry.

Yhdistyksen hallituksessa Henna on ollut vuosina 2002-2009 sekä vuosina 2016-2023, kaikkiaan 16 vuotta. Henna on ollut aktiivinen ja sitoutunut hallitusjäsen sekä järjestökumppani, joka on pyrkinyt aina kuljettamaan lastensuojelujärjestöjen yhteistä agendaa eteenpäin. Hänen osallistumisensa yhdistyksen toimintaan, lastensuojelujärjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittämiseen ja kumppanuuteen sekä lapsen oikeuksien edistämiseen on ollut pitkäkestoista sekä sitoutunutta. Henna oli myös mukana Perhetalo-hankkeen suunnittelu- ja valmistelutyössä aina sopivan kiinteistön etsimisestä lähtien.

Henna on tuonut yli kahdenkymmenen vuoden ajan järjestön toiminnassa väsymättömästi esiin varhaiskasvatuksen roolia ja merkitystä lasten hyvinvoinnissa ja lastensuojelussa, ja korostanut erityisesti jokaisen lapsen oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen sekä koko perheen tukemista ja huomioimista. Lisäksi Henna on ollut edelläkävijänä kehittämässä toimintamuotoja ja tehnyt vaikuttamistyötä maahan muuttaneiden lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Visa Vanamo

Visa Vanamo on ollut sitoutunut kumppanimme vuodesta 2018. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ansiomerkki myönnetään ydinfyysikolle, mikä kertoo siitä, että jos on sydäntä ja tahtoa, niin me kaikki voimme edistää lapsen oikeuksien toteutumista omalla tavallamme.

Tapasimme Visan aikoinaan Perhekuntoutuskeskus Lausteen 100 -vuotisjuhlissa. Pian Visa konsultoi jo meitäkin ja myöhemmin hänestä tuli myös meidän ”vapaaehtoinen”. Visa on antanut merkittävän panoksen lastensuojelujärjestöjen johtamiseen ja kumppanuuksien kehittymiseen. Ilman Visaa emme olisi näin vaikuttavia kumppaneidemme kanssa, kuin olemme tänä päivänä.

Visa on ollut vuosien varrella rautaisella osaamisellaan edistämässä lastensuojelujärjestöjen kehittymistä. Monet järjestöjen edustajista tutustuivat häneen Heideken Akatemiassa. Visan tiedon ja ymmärtämisen jano, laaja-alaisuus ja strategisuus ovat olleet avainasemassa uusien avauksien synnyssä muun muassa Heideken Akatemian, Heidekenin tiedekummiuden ja VSLJ:n tunnuslukuraportin osalta. Lisäksi Visa on toiminut Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n edustajana KOY Heidekenin hallituksessa vuodesta 2020, joista kolme vuotta puheenjohtajana.

Olemme oppineet tuntemaan Visan erittäin oikeudenmukaisena, sitoutuneena, nopeana, älykkäänä, tarkkanäköisenä, analyyttisenä, strategisena ja hyväntahtoisena sekä eettisenä johtamisen ammattilaisena. Visa on aina pyrkinyt edistämään vain ja ainoastaan VSLJ:n strategiaa, etua sekä missiota, jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin. Meillä on monia eläköityneitä ydinfyysikoita, mutta vain yksi, joka herää aamuyöstä miettimään ratkaisuja lastensuojelujärjestöjen hyväksi.

Kiitämme Hennaa ja Visaa arvokkaasta panoksesta lapsen oikeuksien edistämiseksi!