Ylisukupolvisia kohtaamisia Mummun ja vaarin tuvissa

SOS-Lapsikylän Mummun ja vaarin tupien juuret saivat alkunsa THL:n Lähellä – sukupolvet toistensa tukena -hankkeesta, jolla nimensä mukaisesti haluttiin tukea positiivista mielenterveyttä ja ennaltaehkäistä ongelmia ikäihmisten ja lapsiperheiden keskuudessa. Syntyi Mummun ja vaarin tuvat, joiden tarkoituksena oli luoda kohtaamispaikka eri sukupolville ja mahdollistaa heidän keskinäinen tukensa. Tuvilla syödään yhdessä lämmin ruoka ja kohdataan niin ruokapöydän kuin leikkienkin ääressä.

Ensimmäinen rahoitus tupien järjestämiseen pääkaupunkiseudulla tuli vuonna 2018, ja viime vuonna toiminta sai rahoituksen vakiintuneeseen toimintaan pääkaupunkiseudulla. Toiminta on sittemmin laajentunut SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevän toiminnan mukana myös Ouluun, Kuopioon, Tampereelle, Kaarinaan ja uusimpana Turun Pansioon. Pääkaupunkiseudun ulkopuolinen toiminta perustuu saatuihin lahjoituksiin.

Mummun ja vaarin tupien toiminta on suunnattu lapsiperheille, joissa on 0–12-vuotiaita lapsia. Vapaaehtoisina toimivat varaisovanhemman roolista kiinnostuneet ikäihmiset. Tupiin ohjaudutaan pääosin perhepalvelujen tai tuttavien kautta.

80 % kokee, että toiminta lisää arjessa jaksamista

Mummun ja vaarin tupien päätavoite on alusta asti ollut ennaltaehkäisevässä työssä. Tuvat lisäävät ja vahvistavat kohderyhmiensä voimavaroja, osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Vapaaehtoiset ikäihmiset saavat toiminnasta merkityksellistä tekemistä ja sosiaalisia kohtaamisia lapsiperheiden kanssa. Mummun ja vaarin tupia on pyritty keskittämään sellaisille alueille, joissa on eniten tarvetta tuelle ja lämpimälle ruoalle.

Kuvassa vapaaehtoinen vaari ja lapsi rakentavat legoilla.

Toiminnasta saatu palaute osoittaa, että Mummun ja vaarin tuvat osuvat niin lapsiperheiden kuin ikäihmistenkin tarpeiden ytimeen: jopa 80 % kävijöistä kokee, että viikoittaiset tuvat auttavat jaksamaan arjessa paremmin. Moni vanhempi saa kaipaamaansa vertaistukea ja hengähdystauon arjen pyörityksessä. Mahdollisten huolienkaan kanssa ei tarvitse jäädä yksin, sillä tuvissa on aina paikalla myös SOS-Lapsikylän ammattilainen, jolta voi kysyä neuvoja tai ohjausta mieltä askarruttavissa asioissa.

Sijainti, ajankohta ja yhteinen ruokailu madaltavat osallistumiskynnystä

Mummun ja vaarin tupien etuna on, että ne ovat auki ilta-aikaan ja tarjoavat osallistujille lämpimän ruoan. Näin työssäkäyvätkin pystyvät osallistumaan toimintaan vaivattomasti. Kohtaamispaikkoina Mummun ja vaarin tuvissa korostuu ylisukupolvisuus: myös ne, joilla ei ole omia isovanhempia, voivat saada samanlaisia muistoja ja kokemuksia tupien vapaehtoisten kanssa. Vapaaehtoisten ikäihmisten rooli on erityisen tärkeä myös niille perheille, joilla ei ole lainkaan tukiverkkoja tai omat tukiverkot asuvat pidemmän matkan päässä.

Useamman vuoden toimineissa tuvissa riittää mukavasti kävijöitä ja toiminta on saatu vakiinnutettua alueellisesti. Pandemia-aika laski hetkellisesti kävijämääriä, mutta toiminta alkaa jälleen vilkastua entiselle tasolle. Vuonna 2023 auenneet Kaarinan ja Pansion tuvat ovat tavoittaneet perheitä, mutta kävijämäärien toivotaan vielä kasvavan, kun toiminta tulee alueella tutuksi.

Lisätietoja Mummun ja vaarin tupien toiminnasta löydät SOS-Lapsikylän verkkosivuilta.

Teksti on osa VSLJ:n blogisarjaa jäsenjärjestöjemme tekemästä työstä. Blogisarjan tavoitteena on tehdä järjestöjen tekemää konkreettista ja tarpeisiin vastaavaa työtä näkyväksi.