VSLJ ry haastaa jäsenjärjestönsä laatimaan ympäristöohjeistukset

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Osana sitoumusta VSLJ ry on laatinut toiminnalleen ympäristöohjeistuksen ja haastaa kaikki jäsenjärjestöt laatimaan omansa. VSLJ:n ohjeistuksen pohjalta järjestöt voivat laatia omia tavoitteitaan tukevat ohjeistukset.

Sitoumus 2050

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa. Käytännön toimet määrittävät kestävän kehityksen sisällön. Organisaatiot, yritykset ja yksityishenkilöt voivat antaa konkreettisen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimenpidesitoumukset annetaan sitoumus2050.fi-palvelussa. Toimenpidesitoumuksilla toimijat sitoutuvat omalta osaltaan edistämään yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteutumista. 

Katso VSLJ:n tekemä sitoumus täältä

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n ympäristöohjeistus 

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassaan. Yhdistyksen missiona on, että alueen jokainen lapsi voisi hyvin. Ympäristöasioiden huomioiminen on paitsi itsessään tärkeää, myös edellytys sille, että missio toteutuisi. Ilmastonmuutos aiheuttaa nuorille ahdistusta jo nyt, ja konkreettisesti heikentää heidän ja tulevien lasten mahdollisuuksia hyvään elämään tulevaisuudessa. VSLJ on sitoutunut seuraaviin periaatteisiin ja käytäntöihin, joiden toteutumista seurataan vuosittain.  

Energia ja hankinnat 

 1. Säästämme energiaa aina kun mahdollista. Irrotamme laitteet pistorasiasta, kun laitteet on ladattu, ja sammutamme sähkölaitteet ja valot, kun emme niitä tarvitse. 
 2. Huomioimme tuotteiden elinkaaren hankinnoissamme ja ensisijaisesti yritämme korjata ennen kuin ostamme uuden. Laitteita uusittaessa huomioidaan energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. 
 3. Tulostamme vain tarvittaessa ja suosimme kaksipuoleisia tulostuksia. 
 4. Lahjojen, muistamisten ja markkinointimateriaalien kohdalla pyrimme valitsemaan aineettomia ja kestäviä, ekologisia ja kotimaisia lahjoja.
 5. Vaikuttamistyössämme ja viestinnässämme suosimme sähköisiä julkaisuja. 
 6. Huolehdimme asianmukaisesta kierrätyksestä ja lajittelemme seka-, ongelma- ja biojätteen, paperin, kartongin, lasin, metallin ja muovin. Kierrätettävät pullot palautamme palautusautomaatteihin. Lahjoitamme eteenpäin käytöstä poistetut laitteet ja huonekalut tai toimitamme tietotekniikan it-tukipalvelulle. 

 Tarjoilut 

 1. Suosimme kokouksissamme, tilaisuuksissamme ja tapahtumissamme kasvisruokaaReilun kaupan kahvia ja teetä sekä lähituotantoa aina mahdollisuuksien mukaan. 
 2. Mitoitamme tarjoilut osallistujien mukaan, jotta ruokahävikkiä ei syntyisi. Jos hävikkiä syntyy, laitamme ruuan tarjolle taukotiloihimme kaikkien saataville. 
 3. Suosimme kestoastioita. 

   Liikkuminen 

 1. Pyrimme järjestään tapahtumiimme ja tilaisuuksiimme etäosallistumismahdollisuuden. Tapahtumapaikkoja valitessamme otamme huomioon mahdollisuuden saapua tilaisuuksiin pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. 
 2. Työmme luonne vaatii lähialueen- ja kotimaan matkustamista. Ennen matkalle lähtöä pohdimme sen hyödyt kokonaisuuden kannalta, matkustustavan ja sen, saavuttaisimmeko etäyhteyksiä hyödyntämällä yhtä hyvän lopputuloksen. Mahdollisuuksien mukaan yhdistämme useamman tavoitteen samaan matkaan. Pyrimme valitsemaan ekologisimman kulkutavan, vaikka se ei olisi kustannuksiltaan halvin. Suosimme julkisia kulkuvälineitä ja pyöräilyä. Matkan vaatiessa yöpymistä suosimme mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä hotelleja. Pyrimme käyttämään taksia ja yksityisautoja lähinnä silloin, kun kyydissä on useampi ihminen tai kuljetamme tapahtumaan tarvittavaa painavaa materiaalia tai muusta painavasta syystä kuten aikatauluista. 
 3. Hyödynnämme mahdollisuutta tehdä etätyötä.  

  Vaikuttaminen 

 1. Viestimme ympäristöohjeistuksestamme ja asetamme siten esimerkkiä jäsenjärjestöillemme ja kumppaneillemme. Otamme kannanotoissamme entistä aktiivisemmin ympäristönäkökulman huomioon. 
 2. Osallistumme kampanjoihin ilmaston ja ympäristön puolesta lasten ja nuorten rinnalla.  
 3. VSLJ on sitoutunut kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksessa (Sitoumus 2050) ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassaan ja rakentamaan siten kestävää tulevaisuutta lapsille.