Yökahvila etsii ammattilaisia kertomaan nuorille palveluista

Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa (Aurakatu 16, Turku) on toiminut tämän vuoden helmikuusta lähtien yökahvila perjantaisin klo 20–01 ja lauantaisin 20–01. Yökahvila on palvellut nyt kolmen kuukauden ajan, ja kävijöiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta on syntynyt tarpeisiin perustuvia toiveita erilaisiin palveluohjauksellisiin tuokioihin. Osa näistä pystytään järjestämään toimintaa järjestävien kolmen yhdistyksen osaamisella, mutta tätä osaamista täydentämään toivottaisiin löytyvän yhteistyökumppaneita.

Yökahvilassa on tarkoitus aloittaa palveluohjaukselliset tuokiot erilaisista nuoria koskevista ja kiinnostavista aiheista syyskuun alussa. Aika tuokioille on perjantaisin klo 20-21.30. Toivottuja aiheita ovat mm. syömishäiriöihin, raha-asioihin, ruoka-apuihin ja erilaisiin terveydellisiin ja mielenterveydellisiin haasteisiin ja näihin tarjottaviin apuihin liittyvät asiat. Paikalle toivotaan sekä ammattilaisia että myös kokemusasiantuntijoita.

Jos sinulla olisi tarjota aihe ja ammattilainen palveluohjaukselliseen tuokioon, ole ystävällisesti yhteydessä, kerro aiheesi ja toivomuksesi ajankohdasta: Jody Ray, Valo-Valmennusyhdistys p. 040 6748 695 jody.ray@valo-valmennus.fi

Yökahvila tarjoaa nuorille turvallisen kohtaamispaikan

Yökahvila on tarkoitettu 13-29-vuotiaille nuorille, se tarjoaa kohtaamispaikan, jossa nuoret voivat tavata toisiaan ja viettää aikaansa. Nuoria pyritään myös ohjaamaan kadulta kahvilaan. Nuorten käytössä ovat Vimman lautapelit ja tarjolla on ilmaiseksi pientä yöpalaa sekä kahvia ja teetä. Lisäksi heille tarjotaan kahvilassa jatko-ohjausta mahdollisesti tarvitsemiensa muiden palveluiden pariin.

Yökahvila on uudenlaista kokeilevaa ja pilotoivaa työskentelyä. Toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille turvallinen kohtaamispaikka, saada kontakti niihin nuoriin, jotka ovat palvelujen ulkopuolella, muodostaa kuva yökahvilatoiminnan tarpeellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä rauhoittaa keskusta-alueen häiriökäyttäytymistä.

Vimman yökahvilassa työskentelee yhdessä vuorossa neljä nuorisotyön koulutuksen omaavaa työntekijää sekä vartija. Toiminnasta vastaavat Turun kaupungin nuorisopalvelujen kanssa yhteistyössä Turun NMKY, V-S Sininauha ry sekä Valo-Valmennusyhdistys. Toimintaa rahoittaa myös Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä.