Kokemustoimijat vuonna 2023

 • 195

  kokemustoimijaa

 • 18

  VSLJ:n jäsenjärjestössä

Kysymyksiä ja vastauksia lastensuojelujärjestöjen kokemustoiminnasta

Miksi käytätte sanaa kokemustoimija?

Kokemustoimijoilla tarkoitamme sekä kokemusasiantuntijoita että vertaisia. Osalla järjestöistä on toimijoille myös omia nimikkeitä.

Miten lastensuojelujärjestöjen kokemustoiminta eroaa esimerkiksi sairaanhoidon kokemusasiantuntijoista?

Lastensuojelujärjestöjen kokemustoiminta on asiantuntijuutta erityisesti palvelujärjestelmästä. Kokemustoimijat voivat toimia paitsi vertaistukena asiakkaalle, myös vaikuttamis- ja kehittämistehtävissä. Toimijat edistävät siis myös alueen asukkaiden osallisuutta. 

Toiminta, kehittäminen ja koulutus on aina asiakas- ja tarvelähtöistä.​ Lastensuojelujärjestöjen kokemustoiminta on suunnitelmallista ja sitä ohjaavat ulkopuoliset tuloksellisuus- ja raportointivaatimukset. Järjestöt tarjoavat omille kokemustoimijoilleen henkilökohtaista ja jatkuvaa tukea.​

Keitä kokemustoimijat ovat?

​Lastensuojelujärjestöjen kokemustoimijat voivat olla lapsia, nuoria tai aikuisia. Toimijoilla on omakohtaista kokemusta palveluista ja erilaisista haasteista sekä valmius toimia tukena muille tai oman teemansa asiantuntijoina. 

Mitä hyötyä ammattilaiselle tai asiakkaalle on kokemustoiminnasta?

Kokemustoimijat vahvistavat asiakkaan luottamusta palvelujärjestelmää kohtaan sekä asiakkaan sitoutumista palveluun. Kokemustoimijat myös sujuvoittavat ja nopeuttavat palveluprosessia ​toimimalla tulkkina asiakkaan ja ammattilaisen välillä​ sekä auttamalla asiakasta tunnistamaan tuen tarpeita.

Kuka maksaa lastensuojelujärjestöjen kokemustoimijoiden palkkiot?

VASTAUS

Kokemustoiminta Varsinais-Suomessa

Alta löydät lisätietoa eri teemoihin liittyvästä kokemustoiminnasta Varsinais-Suomessa sekä toimintaa tarjoavat järjestöt. Voit olla yhteydessä suoraan järjestöihin.

 • Vastaava järjestö

  Auta Lasta ry:n Veturointi-toiminta.

  Toiminta

  Lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden tarjoamaa tukea ja tsemppausta nuorille. Toiminta painottaa nuoren toimijuutta, elämänhallintaa, hyvinvointia ja osallisuutta sekä kokemusasiantuntijoiden ja nuorten roolia lastensuojelun kehittämisessä.​​

  Palvelut

  • Vertaisvastaanotto tai vertaiskeskustelu
  • Työntekijän työparina, ei terveydenhuollon ammattilaisena
  • Kokemustoimijan puheenvuorot koulutuksissa ja seminaareissa
  • Palveluiden kehittäminen erilaisissa työryhmissä
  • Johtoryhmätyöskentelyihin ja henkilöstörekrytointeihin osallistuminen

  Koulutus

  Veturi-valmennuksia järjestetään Oulun ja Turun seuduilla alueen kehittämistoiminnan päälliköiden, kehittämispäällikön, ohjaajien/asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta. Tavoitteena on mahdollistaa eri näkökulmien ja kokemusten jakaminen, turvallinen ja luottamuksellinen ympäristö sekä tarvittava tuki.

  Kokemustoimijoiden saama tuki​​

  • Yksilöllistä tukea ja kannustusta Veturina toimimiseen, oman elämän asioihin, tukea työelämävalmiuksiin sekä työelämään.
  • Henkilöstö on yhteydessä alueidensa Vetureihin noin 1 krt/kk, vertaistuellisia tapaamisia järjestetään kerran kuukaudessa.
  • Vetureille tarjotaan tarvittaessa myös ulkopuolista ammatillista työnohjausta ja työterveyshuollon tukea. 
 • Vastaava järjestö

  Kokemuskumppanit, Perhekuntoutuskeskus Lauste

  Toiminta

  Kokemuskumppani on vanhempi, jolla on henkilökohtaista kokemusta lastensuojelusta asiakasvanhempana sekä motivaatiota auttaa ja tukea muita vanhempia ja perheitä.​​ Kokemuskumppanit toimivat tukena asiakasvanhemmille ja asiakkaan äänenä lastensuojelun kehittämistyössä yhdessä ammattilaisten kanssa.

  Palvelut

  • Vertaisvastaanotto tai vertaiskeskustelu
  • Työntekijän työparina, ei terveydenhuollon ammattilaisena
  • Kokemustoimijan puheenvuorot koulutuksissa ja seminaareissa
  • Palveluiden kehittäminen erilaisissa työryhmissä
  • Osallistuu henkilöstörekrytointiin

  Koulutus

  Koulutuksen kesto n. 100 tuntia / 4-5 kuukautta. Osallistujat valitaan haastatteluiden perusteella. Koulutus sisältää reflektiivistä pienryhmätyöskentelyä (2 t/vko) ja yksittäisiä tietopohjaisia koulutuspäiviä. Keskeisinä sisältöinä ovat omien lastensuojelupalveluihin liittyvien kokemusten työstäminen ryhmässä, tietoperusta lastensuojelun palvelujärjestelmästä, etiikasta ja oikeudellisista asioista ja kokemustoimijan työhön ja identiteettiin liittyvää orientoitumista.

  Kokemustoimijoiden saama tuki​​​

  • Työnohjausta ja hankkeen tarjoamaa mentorointia.
  • Kokemuskumppaneille käytössä oma sisäinen verkkoalusta ja WhatsApp-ryhmä joissa mahdollista jakaa tukea, tietoa ja ajatuksia toiminnasta.
 • Vastaava järjestö

  Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

  Toiminta

  Vertaisomaisia sekä kokemusasiantuntijoita. Vertaisomaiset ovat koulutettuja vapaaehtoisia, joilla on omakohtainen kokemus läheisen psyykkisestä sairastumisesta. Koulutetuilla kokemusasiantuntijoilla on omakohtainen kokemus läheisenä esimerkiksi vanhemman, puolison tai lapsen näkökulmasta.

  Palvelut

  • Työntekijän työparina, ei terveydenhuollon ammattilaisena
  • Kokemustoimijan puheenvuorot koulutuksissa ja seminaareissa
  • Palveluiden kehittäminen erilaisissa työryhmissä
  • Ryhmänohjaajina ja tukihenkilöinä toimiminen

  Koulutus

  Kokemusasiantuntijan koulutus sisältää vähintään 50 tuntia (5 iltaa Tarinaryhmä + 5 iltaa kokemusasiantuntijakoulutus, välipysäkkitapaaminen sekä itsenäiset kotitehtävät).Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi sekä tehtävään suuntaava koulutus vaaditaan, jotta voi toimia vapaaehtoisena.

  Kokemustoimijoiden saama tuki​​​​

  • Vertaisomaisille ammattilaisen työparina toimiessa välitön jälkipurku, koordinaattorien tuki, lisäkoulutukset sekä työnohjaus.
  • Yhdistyksen sisältä löytyy työnohjaaja, joka tarjoaa ryhmämuotoista työnohjausta toimistolla 4 krt. vuodessa ja etänä 2 krt. vuodessa.
  • Lisäksi pyydettäessä saatavilla yksilötyönohjausta. Vapaaehtoistyön koordinaattorin tuki on käytännössä saatavilla aina tarvittaessa.
 • Vastaava järjestö

  SOS-kehittäjänuoret, SOS-Lapsikylä

  Toiminta

  Noin 12–20-vuotiaista lastensuojelun kokemusasiantuntijanuorista koostuva ryhmä, joka toimii valtakunnallisesti sekä alueellisesti viidellä eri alueella Suomessa.

  Palvelut

  • Kokemusasiantuntijan puheenvuorot koulutuksissa ja seminaareissa
  • Palveluiden kehittäjänä erilaisissa työryhmissä
  • Erilaiset johtoryhmätyöskentelyt

  Koulutus

  Toiminta on valmennuksellista ja sen avulla nuoret voivat kehittyä kokemusasiantuntijoiksi. Nuoria ohjataan puhumaan ryhmän äänellä ja suojaamaan omaa itseään ja kokemustaan. SOS-Lapsikylä vastaa nuorten rekrytoinnista ja valmentamisesta. Jokainen nuori saa yksilöllisen perehdytyksen ennen ryhmään pääsyä. 

  Kokemustoimijoiden saama tuki​​​

  • Säännöllisiä kuukausittaisia ryhmätapaamisia ja mahdollisuus yksilötapaamisiin.
  • Vertaisohjaajat toimivat osana ryhmän aikuisia ja osallistuvat tapahtumiin tarjoten tukea.
  • Ammattilaiset tai vähintään vertaisohjaajat ovat aina mukana nuorten tilaisuuksissa. Ennen tilaisuuksia valmistaudutaan yhdessä, tarjotaan tukea ja käydään läpi tapahtuman aiheuttamia tunteita. Jokaisen tapahtuman jälkeen pidetään loppupurku.
 • Vastaava järjestö

  Kuule minua -hanke, Ehjä ry

  Toiminta

  Kuule minua -hanke tarjoaa pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisille nuorille (18—29-vuotiaat) vertaistukea ryhmissä ja mahdollisuuden päästä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

  Palvelut

  • Vertaisvastaanotto tai vertaiskeskustelu
  • Kokemustoimijan puheenvuorot koulutuksissa ja seminaareissa
  • Palveluiden kehittäjänä erilaisissa työryhmissä

  Koulutus

  Kokemusasiantuntijat käyvät 16 tunnin pituisen kokemustarinakurssin.Kurssiin sisältyy esiintymisharjoituksia, oman tarinan kirjoittamista ja sen esittäminen sekä teoriaa kokemusasiantuntijuudesta ja yhteiskunnallisista asioista. Kurssi vaatii nuorilta sitoutumista kurssiin ja kokemusasiantuntijana toimimiseen, hankkeen työntekijä arvioi, onko nuori soveltuva koulutukseen 

  Kokemustoimijoiden saama tuki​​​​

  • Vertaistuellinen ryhmä joka toinen viikko, mihin koulutetut kokemusasiantuntijat voivat osallistua.
  • Hankkeen työntekijä antaa tarvittaessa yksilötukea kokemusasiantuntijalle ja esim. suunnittelee yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa esiintymisten sisällöt ja on niissä myös nuoren mukana.
 • Vastaava järjestö

  MIELI Lounais-Suomen mielenterveys ry / Turun kriisikeskus

  Toiminta

  Keskusteluapua ja vertaistukea kriisistä selviytymisen tueksi. Yksilö- ja ryhmämuotoista vertaistukea lapsen menettäneille. Yksilövertaistukea aikuisille sisaruksen menettäneille​.

  Palvelut

  • Vertaisvastaanotto tai vertaiskeskustelu​
  • Kokemustoimijan puheenvuorot koulutuksissa ja seminaareissa​
  • Osallistuminen vertaistilaisuuksia koordinoiviin työryhmiin ja puheenvuorot vertaisilloissa​

  Koulutus

  40 oppitunnin vapaaehtoisten peruskoulutus (järjestön oma) + perehdytys vertaistukijana Feeniks-työssä (2 h). Valinta tapahtuu haastattelun kautta, usein taustalla myös jos tunteminen asiakkuuden kautta (kriisityön + vertaistuen asiakkuus). Koulutus on toiminnallinen ja kokemuksellinen, käsittelee vapaaehtoisena toimimista ja elämän kriisejä​.

  Kokemustoimijoiden saama tuki​​​

  • Feeniks-työn kriisityöntekijä vastaa työnohjauksesta, ottaa vastaan mahdolliset purut keskustelujen jälkeen (sovitaan tarvittaessa) sekä kyselee tukisuhteen aikana kuulumisia vapaamuotoisesti (puh/s-posti).
  • Vertaistukihenkilöillä on mahdollisuus olla tarvittaessa tai halutessaan yhteydessä kyseiseen työntekijään. ​
 • Vastaava järjestö

  Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

  Toiminta

  Kokemustoiminnan tavoitteena on synnytyksen jälkeiseen tai raskauden aikaiseen masennukseen ja vauva-ajan psykooseihin liittyvän tiedon ja ymmärryksen lisääminen. Vertaistukitoiminnan tavoitteena on tuen tarjoaminen.

  Palvelut

  • Kokemustoimijan puheenvuorot koulutuksissa ja seminaareissa
  • Palveluiden kehittäjänä erilaisissa työryhmissä
  • Sellaisessa toiminnassa, jonka tavoitteena on tiedon ja ymmärryksen lisääminen
  • Vertaistuki

  Koulutus

  Vapaaehtoiset kokemusasiantuntijat ovat käyneet kokemusasiantuntijakoulutuksen jonkin muun tahon järjestämänä. Varhassa vapaaehtoisten osalta Rasekon ja Salon kansalaisopiston järjestämät koulutukset, pituudeltaan n. 100 tuntia.Vertaistukitoiminnan osalta vapaaehtoiset koulutetaan itse.

  Kokemustoimijoiden saama tuki​​​​

  • Mahdollisuus ammattimaisen työnohjaajan työnohjaukseen oman tarpeen mukaan. Toiveena on, että jokainen vapaaehtoinen olisi yhteyksissä työnohjaajaan vähintään kerran vuodessa.
  • Vapaaehtoistyön koordinaattoriin voi olla yhteyksissä kaikissa vapaaehtoistoimintaan liittyvissä asioissa, myös kokemusasiantuntijatehtävissä.
  • Vapaaehtoisille järjestetään myös yhteisiä tapaamisia ja koulutuksia.

Eettiset ohjeet kokemustoimijoiden kanssa työskentelyyn

 • Kokemustoimijat tilaisuuksissa

  testi

  Lataa

Tutustu lastensuojelujärjestöjen palveluihin

Lastensuojelujärjestöjen palvelupaketti kokoaa yhteen VSLJ:n jäsenjärjestöjen palvelut. Löydät paketista tiedon mm. kohderyhmästä, toiminnasta ja palvelualueesta sekä linkin suoraan palvelun lisätietoihin.