Tutustu tarkemmin jäsenjärjestöihin

20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pyysimme jäsenjärjestöjä kertomaan tarkemmin toiminnastaan.

Lastensuojelujärjestöjen toiminnan esittelyt

Järjestämme lastensuojelujärjestöjen toiminnan esittelyitä, jotka on suunnattu Varsinais-Suomen sisote-alan ammattilaisille tai tuleville ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsia, nuoria tai lapsiperheitä. Esittelyt ovat johdanto lastensuojelujärjestöjen toimintaan yleisesti, järjestöyhteistyön mahdollisuuksiin sekä lastensuojelujärjestöjen palveluiden löytämiseen ja niihin ohjaamiseen. Esittelyt järjestetään Teamsissä, joten osallistuminen ei ole paikkasidonnaista.

Yhteistyöllä tehokkaampaa tuen tarjoamista

Varsinais-Suomessa on useita lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimivia järjestöjä, joissa työskentelee lukuisia ammattilaisia, vapaaehtoisia sekä kokemusasiantuntijoita. Järjestöt tarjoavat palveluita ennaltaehkäisevästä korjaaviin, ja niissä on myös paljon erityisosaamista erilaisiin teemoihin liittyen. Järjestöjen palvelut saattavat kuitenkin olla vieraita ja tietoa niistä tai niiden hyödyntämisestä ei välttämättä ole. Tiedon lisäämisellä sekä sektorien välisellä yhteistyöllä voidaan ennen kaikkea tehostaa tuen tarjoamista sitä tarvitseville.

Esittelyissä saat tietoa järjestöjen toiminnasta yleisesti sekä alueen lastensuojelujärjestöistä. Lisäksi kuulet, mistä löydät tarvittaessa jatkossa varsinaissuomalaisten lastensuojelujärjestöjen palveluita ja miten palveluihin voi ohjata.

Seuraavat esittelyt

Kiitos kaikille vuoden 2022 esittelyihin osallistuneille. Ensi vuonna jatkamme uudella konseptilla, josta tiedotamme lisää suunnitelmien tarkentuessa.

 

Lapsi sadetakissa äidin sylissä

Lastensuojelun järjestömessut

Materiaalit

Meistä

Tarkoituksenamme on edistää lapsen oikeuksien alueellista toteutumista sekä parantaa lastensuojelujärjestöjen toimintaedellytyksiä. Kokoamme alueen lastensuojelujärjestöt, ja edustamme niiden yhteistä ääntä.