Lastensuojelujärjestöjen toiminnan esittelyt

Järjestämme lastensuojelujärjestöjen toiminnan esittelyitä, jotka on suunnattu Varsinais-Suomen sisote-alan ammattilaisille tai tuleville ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsia, nuoria tai lapsiperheitä. Esittelyissä avaamme lastensuojelujärjestöjen toimintaa, kunta-ammattilaisten työtä tukevia järjestöyhteistyön mahdollisuuksia sekä lastensuojelujärjestöjen palveluiden löytämistä ja niihin ohjaamista. Esittelyt järjestetään Teamsissä, joten osallistuminen ei ole paikkasidonnaista.

Kevään 2022 esittelyt

Järjestämme keväällä kolme lastensuojelujärjestöjen toiminnan etäesittelyä. Kevään esittelyiden ajankohdat ovat:
Helmikuu: ke 9.2. klo 12.00-12.45
Huhtikuu: ke 6.4. klo 9.00-9.45
Kesäkuu: ke 8.6. klo 12.00-12.45

Järjestö-kunta-yhteistyöllä tehokkaampaa tuen tarjoamista

Varsinais-Suomessa on useita lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimivia järjestöjä, joissa työskentelee lukuisia ammattilaisia, vapaaehtoisia sekä kokemusasiantuntijoita. Järjestöt tarjoavat palveluita ennaltaehkäisevästä korjaaviin, ja niissä on myös paljon erityisosaamista erilaisiin teemoihin liittyen. Järjestöjen palvelut saattavat kuitenkin olla vieraita ja tietoa niistä tai niiden hyödyntämisestä ei välttämättä ole. Tiedon lisäämisellä sekä kuntatoimijoiden ja järjestöjen välisellä yhteistyöllä voidaan ennen kaikkea tehostaa tuen tarjoamista sitä tarvitseville.

Esittelyissä saat lisätietoa järjestöjen toiminnasta sekä alueen lastensuojelujärjestöistä. Lisäksi kuulet, mistä löydät tarvittaessa jatkossa varsinaissuomalaisten lastensuojelujärjestöjen palveluita ja miten palveluihin voi ohjata.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu esittelyihin tästä.

 

Lapsi sadetakissa äidin sylissä

Lastensuojelun järjestömessut

Materiaalit

Meistä

Tarkoituksenamme on edistää lapsen oikeuksien alueellista toteutumista sekä parantaa lastensuojelujärjestöjen toimintaedellytyksiä. Kokoamme yhteen 41 jäsenjärjestöä, ja edustamme alueen lastensuojelujärjestöjen yhteistä ääntä.